6. Vattenmätare – boka tid för uppsättning

6. Vattenmätare – boka tid för uppsättning

Mekanisk vattenmätare i närbild

När rören är på plats installerar NSVA vattenmätare som mäter din förbrukning. Boka uppsättning i god tid. NSVA tillhandahåller och äger vattenmätaren.

Vad gäller?
Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte placeras framför den. Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återströmningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom.

I Båstads kommun sätts vattenmätare bara upp hos verksamheter, inte i bostadshus.

Storlek och antal
Byggherren, byggherrens konsult eller liknande ger förslag på vilken storlek och antal vattenmätare som ska placeras. Dessa uppgifter ska skickas in i samband med VA-anmälan. NSVA tillhandahåller följande storlekar på vattenmätare: Qn 2,5 (vanlig villamätare), Qn 6,0 eller Qn 10,0.

När din VA-anmälan är färdig, gäller de här kraven för mätarplatsen.

Boka tid för uppsättning
Är det dags att boka tid för uppsättning av mätare rekommenderar vi att denna tid bokas minst 3-4 veckor innan det behövs vatten i anläggningen, då vi ytterst sällan kan tillhandahålla snabbare tider.