4. Grävning: hur djupt, hur brett, hur snett?

4. Grävning: hur djupt, hur brett, hur snett?

Gräv för arbetsplats

Det behövs utrymme att arbeta i gropen kring servisventilen (förbindelsepunkten) för personalen. Vid anslutning gräver fastighetsägaren hela vägen fram till servisventilen och frilägger marken enligt bilden runt om servisventilen. Det är viktigt att slänterna kring hålet vid servisventilen grävs med tillräcklig lutning så att personen som klättrar ned i gropen inte utsätts för rasrisk. Observera att måtten är ungefärliga för att ge en vink om hur det bör se ut.

Hör av dig till oss om du har några frågor.

Viktigt att komma ihåg
Inkoppling av vattenledningen i servisventilen får endast göras av NSVA eller av entreprenör som NSVA har utsett. Tänk på att det bara är NSVA som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.