Råd och anvisningar – checklista

Råd och anvisningar – checklista

Det är ett och annat du bör ha koll på innan du skickar in din VA-anmälan. Därför har vi gjort en checklista för dig steg för steg genom processen så att din anslutning blir så smidig som möjligt. Har du några frågor så hör av dig till oss – vi hjälper dig. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite!

Inkoppling till VA-nätet sker först efter att alla handlingar är insända och godkända av NSVA samt när anläggningsavgiften är betald.

Tänk på att du som ansöker behöver vara medveten om gällande lagar och regler. Lagen om allmänna vattentjänster och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) gäller när du lämnat in din VA-anmälan.

1. Gör en grävanmälan
1. Gör en grävanmälan

Ska du gräva på allmän mark måste du som fastighetsägare först göra en grävanmälan till din kommun. Läs vidare…

2. Ta fram VA-ritningar
2. Ta fram VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Läs vidare…

3. Ditt ansvar - NSVAs ansvar
3. Ditt ansvar - NSVAs ansvar

Har du koll på vilket ansvar du har – och NSVA? Läs vidare…

4. Börja gräva - hur djupt, hur brett, hur snett?
4. Börja gräva - hur djupt, hur brett, hur snett?

Gräv så det finns plats att arbeta. Vi förklarar hur.  Läs vidare…

5. Dricksvatten-spillvatten-dagvatten
5. Dricksvatten-spillvatten-dagvatten

Vilket vatten är vilket – hur hänger ledningarna ihop? Läs vidare…

Mekanisk vattenmätare i närbild.
6. Vattenmätare

Boka uppsättning i god tid. Läs vidare…

7. Om du behöver tillfälligt vatten
7. Om du behöver tillfälligt vatten

Vid behov av tillfälligt vatten (även kallat byggvatten) gör du en separat VA-anmälan. Läs vidare…

Kontakta oss - vi svarar på dina frågor!
Kontakta oss - vi svarar på dina frågor!

Ring eller mejla vår Kundservice om du har några frågor.

Telefon: 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se