7. Om du behöver tillfälligt vatten

7. Om du behöver tillfälligt vatten

Vid behov av tillfälligt vatten (även kallat byggvatten) gör du en separat VA-anmälan. Här kan du läsa mer . Handläggningstiden är normalt sex veckor.

Tillfälligt vatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift för 50 kubikmeter vatten.

Tänk på
Kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när NSVA kommer för att öppna vattnet kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.