Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten

Det finns flera företagare som behöver tanka så kallat tillfälligt vatten. Några av de vanligaste är byggentreprenörer, asfaltsläggare och spolbilsföretag. Det används också vid olika sorters evenemang, alltifrån konserter till cirkusar. 

NSVA erbjuder olika alternativ:

Observera: För tillfället är samtliga ståndrör uthyrda.

Ansök om tillfälligt vatten

För att få tillgång till tillfälligt vatten behöver du skicka in en ansökan till NSVA. För anslutning till vattentankstationer och brandposter behöver vi din ansökan minst 14 dagar innan önskat datum. För byggvatten behöver vi din ansökan minst sex veckor innan önskat datum.

Länk till formulär för tillfälligt vatten