Byggvatten

Byggvatten

Om du bygger hus och behöver tillfälligt vatten under tiden kan du få anslutning till så kallat byggvatten.

Hur gör jag?

För att få tillgång till byggvatten ska du göra en beställning av tillfälligt dricksvatten. När du fyller i beställningen anger du på ett ungefär när fastigheten ska anslutas till de permanenta vattenledningarna. Du ska också skicka in en ritning över läget på bodetablering och önskad anslutningspunkt. I samband med anslutning kommer en vattenmätare att monteras.

Hur lång tid tar det?

NSVA ska kontaktas senast sex veckor innan tidpunkt för inkoppling. Anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med NSVA.

Observera att kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när NSVAs mätartekniker kommer ut kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.

Vad kostar byggvatten?

Byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift för 50 kubikmeter vatten.