Sommarabonnemang

Blommar vattnas

Sommarabonnemang

Behöver du endast vatten under sommaren kan du ha ett sommarabonnemang med vattenmätning.

Ett sommarabonnemang innebär att vi inför sommaren sätter upp en vattenmätare och öppnar din servisventil för påsläpp av vattnet. Inför vintern tar vi ner vattenmätaren igen och stänger av vattnet.

Tider

Vattnet sätts på under april och stängs av under oktober.

Sommarabonnemang har i regel inte frostskyddade mätplatser. Risken är därför stor att vattenmätarna fryser sönder om de sätts upp för tidigt eller tas ner för sent. Finns behov av vatten under en längre period än april-oktotober kan du istället välja ett fast abonnemang med vattenmätare som sitter uppe året runt. Tänk på att mätarplatsen då ska vara skyddad mot frost.

Krav på mätarplatsen

Bortsett från kravet på en frostskyddad plats gäller samma regler mätarplatsen. Läs mer om krav på mätarplatsen.

Inför öppning och stängning

Inför uppsättning och nertagning av vattenmätare får du ett brev från oss med information. Därefter kan du kontakta NSVA och boka en tid.

Tänk på att:

  • Du som fastighetsägare eller en representant måste vara på plats under uppsättning och nertagning.
  • Sitter mätaren i en brunn behöver du se till att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege att klättra ner på, att brunnen är tydligt markerad med en skylt samt att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly.
  • Du som fastighetsägare ansvarar själv för att vintersäkra anläggningen efter nertagning av vattenmätare och avstängning av vatten. Behöver du hjälp med att tömma systemet, kontakta ett vvs-företag i god tid innan. Kostnaden står du som fastighetsägare för.
  • Vid ombyggnad eller renovering ska mätaren om möjligt monteras i vattenmätarkonsol med så kallad flexikoppel.

Därför har vi valt att begränsa tiden för sommarabonnemang

Ett sommarabonnemang gäller egentligen sommarmånaderna juni, juli och augusti, men för att möta våra kunders behov har vi efterhand förlängt tiden.

Inför säsongen 2024 har vi valt att begränsa tiden till april-oktober. Anledningen är att vi behöver undvika frysrisken. Sommarabonnemang har i regel inte frostskyddade mätplatser och vid minusgrader riskerar vattenmätaren att frysa sönder. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är dyra att reparera. Det innebär också en stor kostnad för VA-kollektivet med medföljande beredskap och utryckningar. Därför har vi begränsat tiden till april-oktober när frostrisken är lägre.

Behöver du vatten under en längre period kan du välja ett fast abonnemang med en vattenmätare som sitter uppe året runt. Men tänk då på att mätarplatsen ska vara skyddad mot frost.