Dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, resten används till att duscha, spola i toan, tvätta, diska, med mera.

Självklart ska vi kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför är kranvatten det mest kontrollerade livsmedlet och uppfyller Livsmedelsverket krav.

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustrin med bryggerier, mejerier och slakterier ska fungera. Därför finns det kvalitetskriterier som uppfyllas för att vattnet ska vara godkänt som dricksvatten. Ansvariga tillsynsmyndigheter är lokalt miljöförvaltningen och Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Vattnet inom NSVA
En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska kommuner får allt, eller delar av sitt vatten från Småland, är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet.

Sydvatten AB är ägs av sjutton kommuner i Skåne och producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket, samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

Kommunerna inom NSVA som har vatten från Sydvatten får vatten från Bolmen via Ringsjöverket. Från Ringsjöverket levererar Sydvatten vatten till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar NSVA för distributionen av vatten till slutkonsumenten.

Vattentorn
Vattnet lagras i vattentorn eller i andra reservoarer som fylls på under natten. Dagtid används mycket vatten och då förbrukas det lagrade vattnet i vattentornet. Med vatten i reservoarerna blir trycket jämnt i ledningarna under hela dagen.

Båstad, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga och delar av Svalövs kommun har egen produktion av dricksvatten i form av grundvatten som tas upp från grundvattenbrunnar. Statistik för Örkelljunga publiceras först 2022 eftersom kommunen blev delägare i NSVA den 1 januari 2021 och vi behöver gå igenom ett verksamhetsår innan vi har statistik för ett helt år.

Kommun Vattenproduktion m3 2018 Vattenproduktion m3 2017
Bjuv 1 305 842 1 297 503
Båstad 2 479 054 2 290 496
Helsingborg 14 712 939 14 564 024
Landskrona 4 478 369 4 006 233
Svalöv 1 201 396 1 173 931
Åstorp 1 417 747 1 358 753