Dricksvattendirektivet

Dricksvattendirektivet

Dricksvattendirektivet är ett EU-beslut som anger särskilda krav för dricksvatten. Direktivet kräver en lättillgänglig och omfattande information till kunder och allmänhet och kontinuerlig rapportering till olika EU-institutioner. Pris, kvalitetsparametrar, sätt att bereda dricksvatten och läckage är några av många uppgifter som ska rapporteras. Under rubrikerna nedan hittar du vad som finns på nsva.se. För vissa uppgifter råder sekretess och finns därför ej angivna.

Förbrukning och kostnader

 • Priset på ditt vatten hittar du på sidan VA-taxa.
 • Förklaring av avgifternas struktur hittar du också på sidan VA-taxa och även på sidan Förstå fakturan.
 • Hushållets förbrukning per år och utvecklingstrend avseende årsförbrukning hittar du på kundsidorna.
 • Hushållets vattenförbrukning jämfört med genomsnittlig förbrukning finns inte tillgängligt för närvarande.

Allmänna råd

Vattenkvalitet

Produktion

 • Identifiering av relevanta vattenleverantörer Dricksvattnet inom NSVA | Vatten och avlopp | NSVA
 • Antal kunder som försörjs Om NSVA | Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp | NSVA
 • Område som försörjs. Uppgifterna är belagda med sekretess.
 • Typ av beredning. Uppgifterna är belagda med sekretess.
 • Ev desinfektion. Uppgifterna är belagda med sekretess.
 • Riskbedömning försörjningssystem. Uppgifterna är belagda med sekretess.
 • Systemets prestanda: effektivitet och läckagenivåer. Uppgifterna är belagda med sekretess.

Övrigt

Du kan läsa mer om dricksvattendirektivet på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats