Förstå fakturan

Förstå fakturan

Fakturan är utformad på olika sätt beroende på hur VA-taxan ser ut i din kommun.