Ansök om annan fakturamottagare

Ansök om annan fakturamottagare

För dig som hyr ut en fastighet finns det möjlighet att få fakturan ställd i hyresgästens namn.

För att få fakturan ställd till en hyresgäst fyll i ansökan och skicka den till NSVA, Box 22, 250 02 Helsingborg.

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som bär huvudansvaret för att fakturorna blir betalda. Uteblir betalning upprepade gånger kommer vi att lägga tillbaka fastighetsägaren som fakturamottagare samt skicka de obetalda fakturorna till fastighetsägaren.