Vad händer om du inte betalar din faktura

Vad händer om du inte betalar din faktura

Om du inte betalar fakturan följer NSVA nedanstående steg.

1. Påminnelse

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut runt tio dagar efter fakturans förfallodatum och du har åtta dagar på dig att betala den. Kostnadsersättning för påminnelsen, utöver dröjsmålsränta, är 60 kronor och debiteras på nästkommande faktura.

2. Inkasso

Om du trots påminnelse inte betalar påminnelsen inom utsatt tid skickas din faktura vidare till inkassobolagen Intrum eller Visma. Inkassobolagen gör en värdering av din betalningsförmåga och anpassar sin indrivningsteknik efter resultat. Om du har fått ett inkassokrav är det till Intrum eller Visma du ska betala, eftersom skulden har flyttats över till dem.

Kontaktuppgifter till VISMA
Tel: 010-1411200
Växel öppen vardagar 08:00-17:00
E-post: Info@visma.se
Hemsida: https://www.visma.se/inkasso/kontakta-oss/

3. Kronofogden

Om du inte betalar din skuld till inkassobolaget kan skulden skickas vidare till Kronofogden. Det kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

4. Varning om vattenavstängning

Är din faktura fortfarande obetald efter detta skickar vi ut en varning om vattenavstängning. Får du en varning har du 14 dagar på dig att betala. Med brevet skickar vi en specifikation över din totala skuld. Där hittar du alla uppgifter du behöver för att betala skulden.

5. Avstängning av vatten

Betalar du inte din skuld trots varning om vattenavstängning är vår sista åtgärd avstängning av vattnet. Har du fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängnings- och påkopplingsavgift. Avgiften ligger på 1 830 kr (inkl moms) i samtliga kommuner.

Du måste betala hela din skuld inklusive avstängnings- och påkopplingsavgiften för att få ditt vatten påkopplat igen. Efter att betalning av hela skulden bevisats genom kvitto eller kommit in till NSVAs konto kan det ta upp till tre arbetsdagar innan ditt vatten kopplas på igen.

Sker påkoppling av vattnet av någon annan än NSVA:s tekniker, tillkommer en avgift för olovlig öppning på cirka 4 938 kronor i samtliga kommuner.