Amorteringsplan

Amorteringsplan

Om du inte kan betala din faktura eller om du har fått en ovanligt hög faktura kan vi erbjuda en amorteringsplan på upp till 12 månader.

För 12 månaders amorteringsplan måste fakturan vara på minst 12 000 kr. För upprättande av amorteringsplan tas en lagstadgad avgift på 170 kr ut. Utöver avgiften tillkommer kostnader för ränta och för utskrift av avier.

Om du inte följer din amorteringsplan kommer den avslutas för att återgå till originalfakturan och sen följa ordinarie kravrutin. Missar du en delbetalning får du ingen påminnelse på den månadens betalning, utan det är först när amorteringsplanen är avslutad som det går ut en påminnelse på det totala återstående beloppet. Om du trots påminnelse inte betalar, skickas din faktura vidare till inkassobolaget Visma.

För rådgivning kring betalning och uppläggning av amorteringsplan kontakta kundservice.