Vad händer om du betalat fel?

Vad händer om du betalat fel?

Det är inte alltid lätt att betala rätt. Ibland slinker fingret när man ska skriva OCR-numret, ibland säljer man en fastighet mitt i en faktureringsperiod. Här hittar du information om hur vi löser just ditt betalningsärende beroende på vad som har hänt.

Om du betalat för mycket

Om du har betalat för mycket på en faktura eller om du har betalat fakturan två gånger drar vi av beloppet på nästkommande faktura. Om du hellre vill att vi återbetalar beloppet kan du kontakta oss på kundservice@nsva.se och anmäla ditt kontonummer så gör vi återbetalningen inom två till tre veckor.

Om du betalat för lite

Om du betalar in ett för litet belopp på en faktura läggs betalningen in som en delbetalning. Eftersom fakturan inte är helbetald kommer en påminnelse skickas ut om inte resterande belopp betalas senast på förfallodagen.

Är återstående belopp under 100 kronor förs skulden över till nästkommande faktura.

Om du betalat fel

Om du använder ett felaktigt OCR-nummer räknas din betalning som felbetalning. I de allra flesta fall hamnar pengarna rätt, men för att underlätta för oss är det viktigt att du kontrollerar att OCR-numret du använder är korrekt.

Om du har en obetald faktura läggs betalningen in på den obetalda fakturan. Är beloppet högre än den obetalda fakturans belopp dras överbetalningen av på nästkommande faktura. Är beloppet lägre än den obetalda fakturans belopp blir fakturan delbetald och resterande belopp måste betalas innan fakturan förfaller. Om du inte har en obetald faktura läggs betalningen in på ditt kundnummer och dras av från nästkommande faktura.

Om du inte är kund hos oss kontaktar vi dig och återbetalar pengarna.

För att undvika att göra en felbetalning rekommenderar vi e-faktura och/eller autogiro.

Om du flyttar

När din flyttanmälan är behandlad skapas en flyttfaktura. Flyttfakturan korrigerar det du har betalat för lite eller för mycket fram till dagen när fastigheten säljs. Om fakturan är en tillgodofaktura och du inte har någon obetald faktura kommer beloppet att återbetalas.

Har du en obetald faktura går det bra att betala in mellanskillnaden.