Driftinformation

Akut vattenläcka 2019-09-20 12:33
Landskrona: Bytaregatan

En entreprenör har grävt av en vattenledning vid Bytaregatan, vilket medför att NSVA måste stänga av vattnet i området. Personal från NSVA är på väg ut. Skadans omfattning är ännu okänd. Det är oklart i skrivande stund vilka fastigheter som kommer att beröras av läckan.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-20 12:33 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2019-09-20 10:32
Helsingborg: Jonstorpsvägen 361-485 + 380-448, Kungsgårdsvägen samt Mariedalsvägen, Allerum

Måndagen den 30/9 kommer NSVA utföra en inkoppling av ny vattenledning i Jonstorpsvägen i Allerum, vilket berör fastigheterna på ovan nämnda adresser. Fastigheterna kommer att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 13:00-16:00. 

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras via vykort. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-30 13:00 Beräknas klart: 2019-09-30 16:00
Akut vattenläcka 2019-09-19 15:22
Båstad: Långagärdsvägen 21-23 och 26-32, Förslöv

Ett sista åtgärdsarbete måste utföras i Långagärdsvägen i Förslöv efter gårdagens läcka. Fastigheterna på ovan nämnda adresser blir under tiden utan vatten. 

NSVAs personal har knackat på hos berörda. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-19 15:30 Beräknas klart: Under kvällen
Akut vattenläcka 2019-09-19 13:27
Helsingborg: Florettgatan

En entreprenör har grävt av en vattenledning vid Florettgatan 2, vilket medför att NSVA måste stänga av vattnet i området. Personal från NSVA är på väg ut. Skadans omfattning är ännu okänd. Det är oklart i skrivande stund vilka fastigheter som kommer att beröras av läckan.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-19 13:30 Beräknas klart: oklart i skrivande stund
Akut vattenläcka 2019-09-19 10:21
Helsingborg: Delar av Karl X Gustavs gata, Flemminggatan samt ev Helmfeltsgatan

En av våra entreprenörer har grävt av en vattenledning, vilket medför att vi inom kort eventuellt måste stänga av vattnet i området. Skadans omfattning är ännu okänd, personal från NSVA är på väg ut. Oklart i skrivande stund vilka fastigheter som kommer beröras av läckan. Sms har skickats ut till de kunder i området som vi haft möjlighet att nå. Mer information kommer efterhand.

Uppdatering kl 13:20: åtgärdsarbetet beräknas vara klart cirka kl 15. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-19 10:21 Beräknas klart: Under dagen
Planerat arbete 2019-09-18 11:59
Svalöv: Röstånga: Dammgatan 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 Marieholmsvägen 11 och 15, Nedangårdsvägen 5 och 16 samt Hantverksgatan 1, 2, 3, 4, 5 och 7

På torsdag den 19/9 kommer NSVA utföra ett VA-arbete vilket berör fastigheterna på ovan nämnda adresser. Fastigheterna kommer att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl. 9:30-12:00.

Berörda fastigheter har aviserats.

Uppdatering 19/9 kl 11.30: Arbetet har dragit ut lite på tiden. Vattnet beräknas istället tillbaka vid ca kl 13.00.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-19 09:30 Beräknas klart: 2019-09-19 12:00
Akut vattenläcka 2019-09-18 11:14
Båstad: Förslöv; Delar av Långagärdsvägen

På grund av en vattenläcka stängs vattnet för delar av Långagärdsvägen medan lagningsarbete pågår. Arbetsledare försöker gå runt på gatan och knacka dörr. Kompletterande sms till de kunder vi haft möjlighet att nå skickades även ut kl 11.15.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-18 11:14 Beräknas klart: Under dagen
Pågående projekt 2019-09-17 11:52
Båstad: Heimers gata, Torekov

I Heimers gata i Torekov finns det idag gamla ledningar för vatten och avlopp med återkommande driftstörningar. NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i gatan.

Preliminär tidsplan
Projektering (ritningsframtagning): hösten 2019
Upphandling av entreprenör: vintern 2019/2020
Entreprenadstart: 2020

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart:
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-16 15:25
Landskrona: Strandvägen

Med start i början av 2020 kommer NSVA tillsammans med Landskrona stad att påbörja underhåll och ombyggnad av Strandvägen, i sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet är andra etappen av ett projekt som påbörjades 2014.

Startdatum: 2020-03-02 08:00 Beräknas klart: våren 2022
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-16 14:06
Svalöv: Södervägen 1-3, Svalövsvägen 2-12, Värmövägen 2-12, Kvarnvägen 1-2 och Snickarevägen 2, Billeberga

För att förbättra situationen med ledningsnätet i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Svalövsvägen.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: februari 2020
Läs mer >>
Planerat arbete 2019-09-16 12:50
Helsingborg: Jönköpingsgatan 31-37 och 42-56, Veingegatan 7 samt Örebrogatan 30-32

Natten mellan torsdagen den 19/9 och fredagen den 20/9 kommer NSVA utföra inkoppling av nya vattenledningar i Jönköpingsgatan, vilket berör fastigheterna på ovan nämnda adresser. Fastigheterna kommer att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 22:00-05:00. VA-arbetet ingår i ett projekt.

Berörda fastigheter kommer att aviseras under måndagen den 16/9. Vi skickar även ut påminnelse via sms dagen innan det planerade arbetet. Vi uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan. 

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-19 22:00 Beräknas klart: 2019-09-20 05:00
Pågående projekt 2019-09-12 15:18
Helsingborg: Benarp Lydestad

Under 2018-2019 kommer NSVA utföra utbyggnad av dricks- och spillvattennätet i Benarp/Lydestad.

Startdatum: 2018-10-08 00:00 Beräknas klart: 2019-06-28
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-09-02 12:44
Båstad: Björkvägen, Förslöv

NSVA ska utföra byte av vattenledning och spillvattenledning samt även förlägga en kommunal dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-09 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-28 08:55
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2019-07-29 08:00 Beräknas klart: 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-13 14:42
Helsingborg: Tågagatan 6-14

NSVA kommer att utföra ett VA-separeringsprojekt i Tågagatan, i sträckan mellan Persgatan/Pålsgatan och Drottninggatan.

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2019-10-18
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-08-13 14:34
Svalöv: Finngatan, Röstånga

Dricksvattenledningen som idag finns i Finngatan i Röstånga är gammal. När vi ändå schaktar för dricksvattnets skull anlägger vi också nya ledningar för spill- och dagvatten. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-09-27
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-07-12 10:55
Bjuv: Västergatan och Rundelsgatan, Bjuv

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett separeringsprojekt i Västergatan och Rundelsgatan i Bjuv. 

Bakgrunden till projektet är upprepade driftstörningar på både dag- och spillvattenledningar och många av fastigheterna på gatorna har varit drabbade av översvämningar.

Utredning och projektering kommer att ske under sommaren och hösten 2019. 

Entreprenadarbetet planeras starta hösten 2020 och avslutas under 2021. 

Startdatum: 2019-06-18 08:00 Beräknas klart: juli 2021
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 14:10
Helsingborg: Bengt Lidners gata, Ehrensvärdsgatan, Karl X Gustavs gata, Lenngrensgatan, Nicandersgatan, Olof Dahlins gata, Stagneliusgatan samt del av Drottninggatan

NSVA planerar att utföra VA-separering samt byte av vattenledningar på Tågaborg samt i del av Drottninggatan. Ovan nämnda gator ingår i projektet. I Karl X Gustavs gata kommer endast vattenledningen att bytas ut. Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB. 

Byggstart är planerad till september 2019 och projektet beräknas hålla på till slutet av år 2021.

Öresundskraft AB kommer att utföra el- och fjärrvärmearbeten i samband med ovan. 

Startdatum: 2019-09-02 08:00 Beräknas klart: 2021-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-14 13:55
Landskrona: Bytaregatan, Salpetergatan, Kvarntorget och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2020 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2020-02-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-06-13 09:20
Svalöv: Dammgatan, Röstånga

Dammgatan i Röstånga ingår i Svalövs kommuns asfalteringsprogram och NSVA kommer att passa på att byta ut vattenledningen samt byta ut brunnar på spillvattenledningen. 

Startdatum: 2019-08-15 08:00 Beräknas klart: 2019-11-01
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-28 14:41
Helsingborg: Ringstorpsparken (Grenadjärgatan 13)

På uppdrag av NSVA ska NCC NoDig utföra renovering av dag- och spillvattenledningar med flexibelt foder. 

Startdatum: 2019-05-29 07:00 Beräknas klart: 2019-06-10 19:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-21 11:32
Landskrona: Bästemansgatan 26-30, Erikstorpsvägen 33 samt Övre gatan 70 och 74

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) kommer att genomföra ett projekt i en del av Bästemansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten samt även lägga om befintlig tryckspilledning.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: 2019-07-05
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-05-08 09:27
Båstad: Ekorrvägen, Hemmeslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning.

Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-26 13:19
Båstad: Lyavägen

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare. 

Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart: 2019-11-29
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-16 13:46
Svalöv: Björkhällsgatan 2, 3 och 5 samt Billingevägen 25, Röstånga

De dricksvattenledningar och spillvattenledningar som idag finns i Björkhällsgatan i Röstånga är från 1955 och i mycket dåligt skick och behöver därför bytas ut.

När vi ändå schaktar för dricksvattnets och spillvattnets skull anlägger vi också en ny dagvattenledning. 

Startdatum: 2019-04-22 08:00 Beräknas klart: 2019-06-14
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-05 10:43
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för att öka driftsäkerheten samt minska driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 15:02
Helsingborg: Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Eksjögatan, Söderhamnsgatan samt Tranåsgatan. 

Byggstart sker 5 april 2019. 

Startdatum: 2019-03-25 08:00 Beräknas klart: sommaren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-04-01 14:58
Helsingborg: Luleågatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-separering i Luleågatan. Byggstart sker 8 april 2019 och arbetet beräknas vara klart i augusti 2019.

Startdatum: 2019-04-08 08:00 Beräknas klart: augusti 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 11:13
Bjuv: Bjuvsvägen samt Fogdegatan

Ledningarna för vatten och spillvatten är i dåligt skick behöver bytas ut i en del av Bjuvsvägen samt i Fogdegatan i Bjuv. I Bjuvsvägen gäller det sträckan mellan Flötsgatan och Fogdegatan. 

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 09:34
Helsingborg: Birkagatan 105-165

Öresundskraft fortsätter under 2019 arbetet med att utföra fjärrvärmearbeten i Birkagatan. Under 2019 är det fastigheterna på Birkagatan 105-165 som omfattas av arbetena.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har fått i uppdrag av Helsingborgs Stad att byta ut de vattenledningar som försörjer ovan nämnda fastigheter. Arbetet omfattar huvudledningar för dricksvatten och servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Startdatum: 2019-04-15 08:00 Beräknas klart: 2019-08-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-21 08:37
Helsingborg: Landskronavägen, söder om Elektrogatan

Som en del av ett samverkansprojekt kommer NSVA att byta ut vattenledningen i ovan nämnda del av Landskronavägen. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningen.

Startdatum: 2019-04-01 08:00 Beräknas klart: 2019-07-26
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-20 13:36
Helsingborg: Vagnmakarevägen och Viadalsvägen, Fleninge

NSVA har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra utbyggnad av spillvattennätet i Fleninge. Utbyggnaden är planerad att starta i slutet av 2019 och vara färdigt under 2020.

Bakgrunden till projektet är att området ligger med i landsbygdsstrategin för Helsingborgs kommun samt att enskilda anläggningar i vissa fall inte når upp till dagens miljökrav.

Information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Startdatum: 2019-11-01 08:00 Beräknas klart: under 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-14 12:40
Åstorp: Norra och Södra Bragegatan samt Norra och Södra Lokegatan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att utföra VA-arbeten i Norra och Södra Bragegatan samt i Norra och Södra Lokegatan.

Byggstart sker under våren 2019 och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. 

 

Startdatum: 2019-03-18 08:00 Beräknas klart: vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-03-06 14:46
Helsingborg: Klövergatan, Timotejgatan och del av Bankogårdsgatan

NSVA kommer att byta ut samtliga VA-ledningar i ovan nämnda gator. Öresundskraft kommer samtidigt att byta ut fjärrvärmeledningarna.

Startdatum: 2019-05-20 08:00 Beräknas klart: senhösten/vintern 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2019-02-20 15:43
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2019-04-01 07:00 Beräknas klart: våren 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-11-22 09:02
Helsingborg: Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan, Gantofta

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att renovera ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anlägga ny vattenledning för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. 

Startdatum: 2018-11-20 08:00 Beräknas klart: 2019-12-31
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-10-10 08:18
Åstorp: Åstorpsvägen och del av Opalvägen, Hyllinge

Med anledning av ett antal läckor på befintlig vattenledning längs Åstorpsvägen och en bit in på Opalvägen, kommer denna att bytas ut mot en ny för att skapa högre driftsäkerhet och minska antalet läckor i området.

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: 2019-04-15
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-09-21 11:15
Helsingborg: Jönköpingsgatan

Helsingborgs stad bygger om Jönköpingsgatan mellan Filbornavägen och Växjögatan för att skapa säkrare trafikmiljö och bättre cykelvägar. Samtidigt genomför NSVA ledningsarbeten i närliggande gator. Vi startar arbetet i mitten av oktober och beräknas vara klara hösten 2019.

Läs gärna mer om projektet på Helsingborgs stads webb här.

 

Startdatum: 2018-10-15 08:00 Beräknas klart: hösten 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>