Driftinformation – Strömmen bryts på anläggning för att testa funktion utav reservkraft

Driftstörning Driftstörning Pågående arbete Pågående arbete Kommande arbete Kommande arbete

9 händelser just nu

Få SMS vid driftstörning

Visar alla händelser

Pågående

- Inga pågående drifthändelser

Kommande

- Inga kommande drifthändelser