Fakturera NSVA

Från och med 1 april 2019 är det krav att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. NSVA som kommunalt ägt bolag omfattas också av det kravet.

Leverantörer som kan skicka e-fakturor

NSVA samarbetar med VAN-operatören Inexchange.

Webb: www.inexchange.se
E-post: info@inexchange.se
Tel: 0500-44 63 60

GLN-Nummer
7350089120001

PEPPOL
Peppol alt 1  0007:5567653786
Peppol alt 2  0088:7350089120001

Kontakta oss via mejl om ni har frågor angående anslutning eller fakturering.

Leverantörer som inte fakturerar elektroniskt idag

Inexchange erbjuder leverantörer att årligen registrera 100 stycken fakturor gratis. Är detta ett intressant alternativ, vänligen kontakta Inexchange för ytterligare information.

Fakturor till NSVA kräver giltig referens

Samtliga fakturor ska inneha en korrekt utställd referens. En referens består av NSVA + fyra siffror, tex NSVA9999. Är du osäker över vilken beställarreferens du ska ange på fakturan, kontakta din kontaktperson på NSVA.

Byggtjänster

Eftersom NSVA är klassat som ett byggföretag ska tjänster som omfattar byggtjänster faktureras med omvänd betalningsskyldighet.

Artikelnummer

För att kunna analysera våra inköp kategoriseras varje rad på fakturan när den läses av i ekonomisystemet och därefter matchas. För att den inlästa informationen ska läsas in korrekt krävs att varje avtalad tjänst/artikel har ett unikt artikelnummer.

Den enhet som priset avser ska även uppges på fakturan, till exempel är det timmar priset avser ska timmar vara redovisat i enhetsfältet på e-fakturan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window