Fakturera NSVA

Fakturera NSVA

Sedan den 1 april 2019 är det krav att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. NSVA som kommunalägt bolag omfattas också av det kravet.

Enligt e-fakturalagen är en elektronisk faktura en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura och godkänns inte av NSVA.

Att skicka e-fakturor till NSVA

NSVA samarbetar med VAN-operatören InExchange.

Skapa konto

Konto hos Inexchange skapar du på deras webbplats: www.inexchange.se

Kontaktuppgifter support

www.inexchange.se/kontakt/

GLN-Nummer

7350089120001

PEPPOL

0007:5567653786

Kontakta NSVA via leverantor@nsva.se om du har frågor angående anslutning eller fakturering.

Fakturor till NSVA kräver giltig referens

Samtliga fakturor ska inneha en korrekt utställd referens. En referens består av NSVA + fyra siffror, till exempel NSVA9999. Är du osäker på vilken beställarreferens du ska ange på fakturan, kontakta din kontaktperson på NSVA. Det är viktigt att företagsnamnet står i versaler och att det är utan mellanrum mellan NSVA och de fyra siffrorna, annars klarar inte fakturasystemet av att läsa av fakturan.

Byggtjänster

Eftersom NSVA är klassat som ett byggföretag ska tjänster som omfattar byggtjänster faktureras med omvänd betalningsskyldighet.

Artikelnummer

För att kunna analysera våra inköp kategoriseras varje rad på fakturan när den läses av i ekonomisystemet och därefter matchas. För att den inlästa informationen ska läsas in korrekt krävs att varje avtalad tjänst/artikel har ett unikt artikelnummer.

Den enhet som priset avser ska även uppges på fakturan, till exempel är det timmar priset avser ska timmar vara redovisat i enhetsfältet på e-fakturan.

Specifikation av fakturor

Fakturering ska ske med specifikation radvis av:

  • levererad produkt eller tjänst (namn och artikelnummer)
  • antal artiklar/timmar
  • pris per styck

NSVA är beroende av att informationen på fakturan håller en god kvalitet. NSVA vill särskilt påpeka vikten av att fakturan:

  • har korrekt stavning av artikel
  • undviker särskrivning (till exempel ej blyerts penna, skriv i stället blyertspenna)
  • undviker omvänd ordföljd (blyertspenna, ej penna blyerts)
  • är konsekvent i ordval och stavning
  • undviker flera artiklar i samma artikelrad
  • undviker förkortningar
  • fakturor specificerade med ”aconto” accepteras inte