Fakturera NSVA

Fakturera NSVA

Sedan den 1 april 2019 är det krav att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. NSVA som kommunalt ägt bolag omfattas också av det kravet.

Leverantör som kan skicka e-fakturor

NSVA samarbetar med VAN-operatören Inexchange.

Skapa konto

Konto hos Inexchange skapar du på deras webbplats: www.inexchange.se

Kontaktuppgifter support

www.inexchange.se/kontakt/

GLN-Nummer

7350089120001

PEPPOL

0007:5567653786

Kontakta NSVA via mejl om du har frågor angående anslutning eller fakturering.

Leverantörer som inte fakturerar elektroniskt idag

Inexchange erbjuder leverantörer att årligen registrera 100 stycken fakturor gratis. Är detta ett intressant alternativ, vänligen kontakta Inexchange för ytterligare information.

Fakturor till NSVA kräver giltig referens

Samtliga fakturor ska inneha en korrekt utställd referens. En referens består av NSVA + fyra siffror, tex NSVA9999. Är du osäker över vilken beställarreferens du ska ange på fakturan, kontakta din kontaktperson på NSVA.

Byggtjänster

Eftersom NSVA är klassat som ett byggföretag ska tjänster som omfattar byggtjänster faktureras med omvänd betalningsskyldighet.

Artikelnummer

För att kunna analysera våra inköp kategoriseras varje rad på fakturan när den läses av i ekonomisystemet och därefter matchas. För att den inlästa informationen ska läsas in korrekt krävs att varje avtalad tjänst/artikel har ett unikt artikelnummer.

Den enhet som priset avser ska även uppges på fakturan, till exempel är det timmar priset avser ska timmar vara redovisat i enhetsfältet på e-fakturan.

Specifikation av fakturor

Fakturering ska ske med specifikation radvis av:

  • levererad produkt eller tjänst (namn och artikelnummer)
  • antal artiklar/timmar
  • pris per styck

NSVA är beroende av att leverantören håller en god kvalitet på informationen i fakturan.

NSVA vill särskilt påpeka vikten av att fakturan:

  • har korrekt stavning av artikel
  • undviker särskrivning (till exempel ej blyerts penna, skriv i stället blyertspenna)
  • undviker omvänd ordföljd (blyertspenna, ej penna blyerts)
  • är konsekvent i ordval och stavning
  • undviker flera artiklar i samma artikelrad
  • undviker förkortningar
  • fakturor specificerade med ”aconto” accepteras inte