Tillgänglighet för https://www.nsva.se

Tillgänglighet för https://www.nsva.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur https://www.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nsva.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns kända brister, som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brist vid återkoppling av felinmatningar i formulär vid användandet av hjälpverktyg:

 • Ägarbyteformulär: ett antal kända brister.

Innehåll på webbplatsen:

 • Rubriker följer inte alltid logiskt den visuella strukturen.
 • Ett antal bilder saknar eller har missvisande alternativ beskrivning.
 • Rubriknivåer är inte alltid konsekventa.
 • Klasser används istället för semantiska element för att ändra utseendet på text.
 • Delar av webbplatsen där semantiska taggar inte används för att gruppera innehåll.
 • Sidnavigationen är inte semantiskt korrekt.
 • Element med både synliga namn och tillgängliga namn skiljer sig åt på några ställen.
 • Visst innehåll har inte tillräcklig kontrast och är därför svårt att uppfatta.
 • Videoklipp kan sakna textning.
 • Uppladdade filer på webbplatsen kan frångå vissa av kraven, bland annat PDF-filer.
 • Tabeller saknar ibland en beskrivande text och tabellrubriker.
 • Innehåll saknar ibland en titel och huvudrubrik.
 • Länkar saknar beskrivande text som kan tolkas av tillgänglighetshjälpmedel.
 • Länkar kan förlita sig enbart på färg för att vara igenkännliga.
 • Formulärfält saknar ibland etiketter som förklarar fältets syfte, eller har mer än en etikett.

Övrigt:

 • Det finns valideringsfel, bland annat i hur tillägg för tillgänglighet används.
 • “Hoppa till” länkar saknas på sidan.
 • På smalare skärmar (framförallt mobiltelefoner) döljs länkar på landningssidor.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tagit stöd i granskning av extern part som använt testverktyget Axe-Core, Axe DevTools och ARC Toolkit för att upptäcka brister i tillgänglighet, samt gjort manuella granskningar av https://www.nsva.se och https://minasidor.nsva.se i oktober 2023.

Webbplatsen publicerades 25 november 2019

Den här redogörelsen uppdaterades senast 22 mars 2024.