Tillgänglighet för https://www.nsva.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur https://www.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nsva.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock några kända brister, som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Tangentbordsnavigation i driftsinformationen (https://www.nsva.se/driftinformation/) har bristande tillgänglighet, då det inte går att fälla ut beskrivningen av händelser.
    • Alternativ lösning för att nå beskrivning av aktiviteter är att använda sökfunktionen och söka på händelsernas namn.
  • Uppladdade filer på webbplatsen kan frångå vissa av kraven, men vi arbetar för att förbättra detta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använd testverktyget pa11y för att upptäcka brister i tillgänglighet, samt gjort en manuell granskning av https://www.nsva.se.

Webbplatsen publicerades 25 november 2019

Den här redogörelsen uppdaterades senast 4 december 2019.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window