Tillgänglighet för https://www.nsva.se

Tillgänglighet för https://www.nsva.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Nedan beskrivs hur https://www.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nsva.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock några kända brister, som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brist vid återkoppling av felinmatningar i formulär vid användandet av hjälpverktyg:

 • Ägarbyteformulär: ett antal kända brister.

Visst innehåll är inte åtkomligt via tangentbord:

 • Driftsinformation: innehåll som visas vid hover på ikoner försvinner vid flytt av musen.

Innehåll på webbplatsen:

 • Rubriker följer inte alltid logiskt den visuella strukturen.
 • Ett antal bilder saknar eller har missvisande alternativ beskrivning.
 • Rubriknivåer är inte alltid konsekventa.
 • Klasser används istället för semantiska element för att ändra utseendet på text.
 • Delar av webbplatsen där semantiska taggar inte används för att gruppera innehåll.
 • Sidonavigationen är inte semantiskt korrekt.
 • Element med både synliga namn och tillgängliga namn skiljer sig åt på några ställen.
 • Visst innehåll har inte tillräcklig kontrast.
 • Uppladdade filer på webbplatsen kan frångå vissa av kraven.

Övrigt:

 •  Det finns vissa valideringsfel.
 • “Hoppa till” länkar saknas på sidan.
 • På smalare skärmar (framförallt mobiltelefoner) döljs länkar på landningssidor.
 • Lämna mätarställning: här används tredjepartstjänst som inte omfattas av granskningar som gjorts för tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använd testverktyget pa11y för att upptäcka brister i tillgänglighet, samt gjort två manuella granskningar av https://www.nsva.se – i januari 2020 och i augusti 2020 samt i januari 2023.

Webbplatsen publicerades 25 november 2019

Den här redogörelsen uppdaterades senast 13 januari 2023.