Frågor och svar

Frågor och svar

Frågor och svar

Informationen till din energideklaration hittar du på din faktura. De uppgifter du ska behöver till energideklarationen är årskostnad och årsförbrukning. Vill du ha information om tidigare år kan du alltid gå tillbaka till det årets fakturor och ett tips är att titta på den sista faktura för det år du vill ha information om. All information finns att hämta på din kundsida. 

Tänk på att årsförbrukningen alltid är baserad på den senaste avläsning som du har lämnat till NSVA.

Boende och företag i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga får sina VA-fakturor från NSVA. Även Åstorp ingår i NSVA, men debiteras av Åstorps kommun.

Vi erbjuder autogiro, e-faktura, e-postfaktura, pappersfaktura samt Kivra. För företag erbjuds också Svefaktura. Oavsett vilket alternativ du väljer tillkommer ingen fakturaavgift. Gör du inget aktivt val får du en pappersfaktura.

Läs mer om olika betalningsalternativ

Maila den nya fakturaadressen till kundservice@nsva.se, så att dina fakturor skickas till rätt adress vid till exempel flytt. Tänk på att ange kundnummer och anläggningsadress.

Observera: Det är ditt ansvar att se till att NSVA har rätt faktureringsadress och att meddela adressändring. Vill du ha annan adress för fakturor måste du höra av dig till NSVA och meddela detta i god tid.

Om du har köpt eller sålt en fastighet måste du tillsammans med säljare/köpare anmäla ägarbytet.

Anmäl ägarbyte

Ja, det kan du. Med autogiro får du i god tid innan betalning en fakturaspecifikation från oss. Beloppet dras sedan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Därmed är det ingen risk att glömma betala eller skriva fel OCR-nummer. Saknas pengar på ditt konto kommer fakturan vara obetald vid förfallodatumet och en påminnelsefaktura kommer att skickas med post. Autogiro är helt gratis.

Läs mer om autogiro

Som fakturakund hos NSVA kan du välja att betala med e-faktura. Med e-faktura slipper du krångliga OCR-nummer och sparar dessutom vår miljö. Istället för att få fakturan per post får du den i digital form direkt till din internetbank. Om du väljer automatisk betalning fungerar e-fakturan likadant som autogiro.

Läs mer om e-faktura

Det är en pdf-faktura som skickas till din e-post. Den betalas på samma sätt som en pappersfaktura och är alltså inte detsamma som en e-faktura (som går direkt till din internetbank).

Har du inte fått din faktura via e-post, titta i mappen för skräppost om den ligger där.

Läs mer om e-postfaktura

VA-verksamheten finansieras genom avgifterna för kunderna. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt, bland annat i form av antal reningsverk och längd på ledningsnät.

Läs mer om VA-taxan

Fakturan består av flera fasta och rörliga avgifter. Fakturorna i Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp har likadan uppbyggnad medan fakturan i Båstad ser lite annorlunda ut.

Läs mer om fakturan

Om du inte kan betala eller om du har fått en ovanligt hög faktura kan vi erbjuda en amorteringsplan på upp till 12 månader.

Läs mer om amorteringsplan

Om du inte följer din amorteringsplan kommer den avslutas för att återgå till originalfakturan och sen följa ordinarie kravrutin.

Läs mer om amortering

Om du har betalat för mycket, eller råkat betala din faktura två gånger, kommer beloppet automatiskt dras av på nästkommande faktura. Vill du hellre att beloppet återbetalas kontaktar du vår kundservice på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se. Är beloppet större än 5 000 kr görs alltid en återbetalning.

Läs mer: Vad händer om du betalat fel

Om du säljer din fastighet får du alltid en slut-/flyttfaktura från oss när ägarbytet är registrerat. Fakturan sträcker sig fram till flyttdatumet och beloppet kan vara positivt eller negativt. Är fakturan en kreditfaktura kommer beloppet återbetalas till dig via en utbetalningsavi eller via Swedbanks utbetalningssystem om du har registrerat ditt konto där.

Läs mer om konto för återbetalning.

Om flyttfakturans belopp är mellan -75 kr och +75 kr skrivs den av. På fakturan du får hemskickad kommer beloppet då vara 0 kr.

Läs mer om ägarbyte

Det är inte möjligt att fjärravläsa vattenmätaren. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Om du tycker att din verkliga mätarställning skiljer sig från din beräknade mätarställning är det dags att lämna en avläsning. Om din avläsning skiljer sig från det beräknade värdet med 25 kbm eller mer, och kommer in till oss inom 15 dagar från fakturadatum, kan vi göra om din faktura så du får en mer korrekt förbrukning. Är avvikelsen mindre än 25 kbm eller kommer in till oss efter 15 dagar från fakturadatum kommer avläsningen korrigeras på nästkommande faktura.

Läs mer: Läsa av vattenmätaren

Har du fått en faktura som är högre än vanligt beror det oftast på att du har gjort en avläsning. Visar avläsningen att du har använt mer vatten än vad du blivit fakturerad för tidigare justeras detta på nästkommande faktura. Det gör att fakturan då kommer vara högre än vad du är van vid. Även årsförbrukningen korrigeras efter en avläsning. Visar avläsningen att du har använt mer vatten kommer årsförbrukningen höjas, vilket gör att din beräknade förbrukning ökar.

Läs mer om hög vattenförbrukning

För att du ska faktureras för din faktiska förbrukning är det viktigt att läsa av vattenmätaren regelbundet.

Läs mer om vattenmätaren

Det går inte att säga upp ett VA-abonnemang. Därför måste de fasta avgifterna alltid betalas, oavsett om vatten används eller inte. En fastighet som har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp ingår i VA-kollektivet och enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen i kommunen.

Bor ingen i huset kan du höra av dig till oss så sänker vi din årsförbrukning till 0 kubikmeter/år, vilket innebär att du endast blir fakturerad fasta avgifter. Tänk på att meddela oss om någon flyttar in i huset igen, så att vi kan höja årsförbrukningen igen.

Läs mer om VA-taxa

Om fastigheten blivit ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet och anläggningsavgiften är betald ska man även betala brukningsavgifter. Detta gäller även för obebyggd tomt. För obebyggd tomt faktureras endast fasta avgifter.

Eftersom privatkunder i Båstads kommun inte betalar någon rörlig avgift (inte har vattenmätare) betalar man här istället en reducerad fast nyttoavgift för obebyggda fastigheter.

Läs mer om VA-taxa

Om fakturan är utskriven med inbetalningsavi måste du betala den manuellt. När ditt autogiro börjat gälla kommer det stå på din faktura att den dras via autogiro. Fakturan kommer då inte ha någon inbetalningsavi.

Läs mer om autogiro

På våra kundsidor finns dina senaste fakturor i PDF-format. Du loggar in på kundsidorna med ditt kundnummer och ditt personnummer/organisationsnummer.

Kundsidor

Om du vill betala din faktura från utlandet behöver du NSVAs bankidentifieringskod (BIC, SWIFT) som är NDEASESS och internationella bankkontonumret (IBAN-nummer) som hör till din kommun.

Läs mer under Betala till rätt konto

Fakturan från NSVA kommer som standard var tredje månad till privatpersoner och avser tre månaders förbrukning. Den kommer i mars, juni, september och december. Som privatkund kan man också välja att få månadsfaktura. Om du är intresserad av att få din faktura månadsvis hör av dig till kundservice@nsva.se. I mailet uppger du ditt kundnummer och ditt önskemål om att få din faktura månadsvis.

För att din senaste avläsning ska synas på fakturan behöver den vara registrerad hos NSVA senast den 22 i månaden före fakturan kommer.

VA-fakturan kommer varje månad till företagskunder och kommunala verksamheter.

Läs mer om fakturaalternativ

Du kan få en faktura per anläggning, maila till kundservice@nsva.se om vilket kundnummer det gäller samt vilka anläggningar du vill få på separata fakturor.

Du kan få samlingsfaktura på dina anläggningar så länge de har samma kundnummer. Maila till kundservice@nsva.se om vilket kundnummer det gäller samt vilka anläggningar du vill ha samlingsfaktura på.

Inom VA är fastighetsägaren alltid betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget. Därför kan vi tyvärr inte registrera hyresgäster som fakturamottagare.

Som fastighetsägare är du enligt Lagen om allmänna vattentjänster skyldig att betala brukningsavgifter för vatten och avlopp. NSVA fakturerar alltid VA-avgifterna till den lagfarne ägaren till fastigheten.

För företag och bostadsrättsföreningar kan vi registrera eventuella hyresgäster som fakturamottagare. Skulle inte fakturan betalas skickas alltid påminnelser och krav till fastighetsägaren.

För privatpersoner skickas alltid fakturan till den lagfarne ägaren till fastigheten. Har du som privatperson sedan tidigare fått fakturan skickad till hyresgästen så ändras inte det förrän en ny hyresgäst registreras, då kommer fakturan att skickas till den lagfarne ägaren.

Det är en tillgodofaktura som inte ska betalas. En tillgodofaktura kan till exempel uppstå i samband att vattenmätaren läses av och det visar sig att man använt mindre vatten än vad vi har beräknat på tidigare fakturor.

1. Antalet kubikmeter du faktureras för, pris per kubikmeter (kbm) samt totalsumma. På raderna under anges vilka mätarställningar förbrukningsavgiften grundar sig på – beräknade (preliminära) och avlästa (verkliga).

2. Den mätarställning föregående faktura var beräknad till och du fakturerades för.

3. Den avlästa (verkliga) mätarställningen och datum för avläsning.

Om du använt mer vatten än du preliminärt fakturerats för får du betala mellanskillnaden. Har du däremot använt mindre vatten kommer du att ha mellanskillnaden tillgodo, då stårt det minus (-) framför summan.

4. Beräknad förbrukning från avläsningsdatumet till fakturaperiodens slut.

Den sista raden visar vad vattenmätaren beräknas stå på vid fakturaperiodens slut. Mätarställningen beräknas utifrån din förväntade årsförbrukning. Det är bra att jämföra din faktiska mätarställning med den beräknade i slutet av fakturaperioden för att se som det stämmer någorlunda. Är avvikelsen stor rekommenderar vi att du lämnar en ny mätarställning. Då justeras detta på nästa faktura.

Du kan lämna din mätarställning när som helst här på webben.

Lämna mätarställning

Det finns två avgifter för dagvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten fastighet betalar endast de fastigheter som har anslutit stuprörs- och eller dräneringsbrunnar till NSVAs ledningsnät. Ibland kan även fastighetens dagvatten ledas till anordnade diken.

Dagvatten gata är en avgift som påförs alla fastigheter som finns i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till ledningsnätet. Är din fastighet i ett område där det saknas dagvattensystem har du ingen extra avgift.

Läs mer om VA-taxa

Om tillgodofakturan är en flyttfaktura kommer den att återbetalas. Om du har fått en kreditfaktura och fortfarande bor i din fastighet drar vi automatiskt av beloppet på din nästa faktura om beloppet är under 5 000 kronor. Är beloppet över 5 000 kronor görs en återbetalning.

Läs mer

Företag som har åtgärd kvittning håller själva koll på sitt tillgodohavande.

Fakturor skapas precis som vanligt och företagen håller själva koll på när det är dags att betala in till oss (dvs när tillgodohavandet inte längre täcker fakturabeloppen). Är inte kreditbeloppet lika stort som debetbeloppet behöver endast mellanskillnaden betalas in.

Vi skickar inte påminnelse på era fakturor så länge ni har ett tillgodohavande som täcker er debetskuld.