Om din vattenförbrukning är hög

När du har lämnat in en avläsning till oss eller vi har bytt din vattenmätare kan det hända att din vattenförbrukning är högre än vad vi tidigare fakturerat för, vilket gör att din räkning blir dyrare än vanligt.

Anledningen till den högre vattenförbrukningen kan bero på en mängd saker och är svår för oss att förklara. Det kan till exempel bero på att man har blivit fler i hushållet, en läckande toalett, att man har glömt att stänga kranen till vattenslangen ute eller en dold vattenläcka. En droppande vattenkran eller läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter.

Misstänkt vattenläcka

En del vattenläckor kan man inte se. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage som till exempel en läckande toalett, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning för att få bevis och sedan kontakta en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan. En läckande kran eller toalett är inte en dold vattenläcka.

Har du haft ett dolt vattenläckage kan vi reducera din faktura. Vi behöver då bevis på att det har varit en dold vattenläcka samt bevis på att den är åtgärdad. När du lämnar det till oss reducerar vi din överförbrukning enligt Svenskt vattens riktlinjer.

Nattlig avläsning

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Ett enkelt sätt att göra kontrollen på är att göra en nattavläsning.

  1. Innan du går och lägger dig, läs av eller fotografera de fyra röda visarna på vattenmätaren. Tänk på att inte spola något vatten efter du läst av.
  2. På morgonen när du vaknar kontrollerar du de röda visarna igen, detta innan du använder något vatten. Jämför sedan med kvällen innan.
  3. Har visarna rört sig trots att du inte har haft något vatten på har du något som förbrukar vatten i fastigheten. Det kan vara alltifrån en rinnande toalett till en vattenläcka i fastigheten. Kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Kontroll av fastighetens vattenledningssystem

Som fastighetsägare kan du förhindra eventuella vattenskador på din fastighet genom att kontrollera fastighetens vattenledningssystem:

  1. Stäng alla vattenkranar, disk- och tvättmaskin, dusch och liknande och kontrollera vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet snurrar åt något håll och det hörs ett susande ljud kan det finnas en läcka i fastigheten.
  2. Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det lilla svarta hjulet upphör att snurra och det susande ljudet slutar finns det ett läckage någonstans i fastigheten.
  3. Kontrollera alla kranar, toaletter, varmvattenberedare, vattenutkastare och annan vattenanslutning och se om det är något som läcker. Hittar du inte något som kan orsaka läckan råder vi dig att kontakta en VVS-firma.
  4. Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen innan mätaren betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren på din servisledning från den kommunala ledningen.