Anmäl ägarbyte

Anmäl ägarbyte

Är du kund hos oss och ska sälja din fastighet behöver du anmäla ägarbyte. Då skrivs abonnemanget över till den nya ägaren. Anmäler du inte ägarbytet kommer fakturorna fortsatt att gå till dig som är registrerad på abonnemanget hos oss.

Så här går det till

1. Läs av vattenmätarställningen på överlåtelsedagen.
(För abonnenter som endast har avlopp behöver du bara ange ägarbytesdatum.)

2. Köpare och säljare ska gemensamt fylla i formuläret (eller blanketten) för ägarbyte och skicka till oss. Vi rekommenderar att ni gör det tillsammans med mäklaren på överlåtelsedagen.

3. NSVA skriver över abonnemanget på den nya ägaren. Säljaren är ansvarig för abonnemanget fram till överlåtelsedagen. Därefter tar köparen över ansvaret. En slutfaktura skickas till den föregående ägaren med debitering fram till överlåtelsedagen.

Länk till formulär

Vänligen notera: Det är alltid fastighetsägaren som ska stå på abonnemanget, inte hyresgäster eller inneboenden.

Till dig som flyttar in

Fakturering av vattenförbrukning görs utifrån en uppskattad förbrukning. NSVA gör en schablonmässig uppskattning baserat på de uppgifter du lämnar i anmälan om ägarbytet. Varje gång du lämnar en avläsning av vattenmätaren uppdateras din beräknade förbrukning och din faktura korrigeras efter din verkliga förbrukning. Vi rekommenderar att du regelbundet lämnar mätarställning så att din beräknade förbrukning blir så nära din verkliga förbrukning som möjligt.

Om du ska flytta in i ett nybyggt hus

Om du ska flytta in ett hus som är nybyggt och som saknar vatten- och avloppsabonnemang behöver du göra en VA-anmälan.

Hyr du ut din fastighet?

Det är alltid du som fastighetsägare som ska stå som ägare av abonnemanget hos oss. Om du vill att fakturan ska gå direkt till din hyresgäst kan du fylla i en blankett för överenskommelse gällande fakturering.

Uppsägning av abonnemang

Att säga upp ditt abonnemang för vatten gör du bara om fastigheten aldrig mer ska ha vatten. Vid en uppsägning av vattentjänsten tas vattenmätaren bort av oss.