VA-anmälan

VA-anmälan

Tänk på att göra din VA-anmälan innan du börjar bygga. Då kan vi kontrollera att allt ansluts på rätt sätt och du slipper kostsamma och besvärliga korrigeringar i efterhand. Vi behöver din anmälan minst 6 veckor innan byggstart. 

När ska en VA-anmälan göras?

Om du bygger till eller bygger om så att det påverkar VA-anslutningarna inne på fastigheten ska du göra en VA-anmälan till NSVA. Ska du lägga om VA-serviserna ska du också göra en VA-anmälan. 

Vid en till- eller ombyggnad kan du behöva betala en VA-avgift för tillkommande yta. Kontakta NSVA och fråga vad som gäller i just ditt ärende.

Tänk också på att om du behöver gräva på allmän mark måste du som fastighetsägare göra en grävanmälan till din kommun.

Bygger du gästhus, Attefallshus eller liknande som utrustas som beboelig yta (sovplats och hygien- och matlagningsmöjligheter) ska du göra en VA-anmälan till NSVA.

Finns det redan ett hus på tomtmarken är första boendeenheten i regel betald. Byggs det ett gästhus/Attefallshus så tillkommer det en lägenhetsavgift. Lägenhetssavgiften varierar från kommun till kommun, se respektive kommuns VA-taxa.

Tänk också på att gästhus/Attefallshus är anmälningspliktigt till kommunen.

Om du ska bygga pool eller en utedusch som påverkar VA-installationen i din fastighet ska du göra en VA-anmälan. 

Med VA-anmälan ska du skicka in en ritning som visar hur poolen ska kopplas till VA-nätet. NSVA kontrollerar att allt ser rätt ut och ger råd. Tänk bland annat på att anslutningen måste sitta efter vattenmätaren.

I vissa fall behövs också bygglov för pool. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor.

Pool utan VA-anslutning
Du behöver inte göra en VA-anmälan om det rör sig om en fristående pool med egen pumpanläggning som inte påverkar VA-installationen. Vanligen ansluts inte en privat pool till VA-nätet. Är du osäker kontakta oss gärna för råd.

Så här gör du en VA-anmälan

1. Läs viktig information

2. Skicka in VA-anmälan

Din VA-anmälan gör du genom anslutningsguiderna. I guiderna får du stöd och information kring hur du ska hantera din VA-anslutning.  Vi tar endast emot VA-anmälan via dessa formulär. Kommer anmälan in på annat vis godkänns den inte.

Observera att om du behöver byggvatten måste du skicka in en separat VA-anmälan för tillfälligt dricksvatten.

När du skickat in din anmälan så får du ett bekräftelsemail till den mailadress du uppgett i anmälan. Bekräftelsemailet innehåller ett ärendenummer och information om hur din anmälan hanteras vidare. Mailet är bara en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Bekräftelse på att VA-anmälan är godkänd kommer från den handläggare som hanterar ärendet.

3. VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Ritningarna ska vara skalenliga och visa:

  • Vatten- och spillvattenledningar inom byggnader
  • Vatten-, spillvatten-, dagvatten- samt dräneringsledningar i mark
  • Situationsplan (översiktsritning)

Är du redan ansluten till VA-nätet i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp eller Örkelljunga kan du beställa ritningar från oss.

Länk: Beställ ritningar

Handläggningstid och inkoppling

Det tar vanligen 2-4 veckor för NSVA att handlägga ditt ärende. Därefter anläggs servisledningarna i de fall de saknas.

Totalt tar det minst 6 veckor från det att en godkänd VA-anmälan kommit in till NSVA tills du har möjlighet att koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Tänk på att avstängningsventilen endast får hanteras av NSVA.

Fakturering

Efter att ditt ärende är klart faktureras du anläggningsavgift. Anläggningsavgiftens storlek bestäms av kommunfullmäktige och varierar från kommun till kommun. Här kan du beräkna din anläggningsavgift

Brukningsavgift debiteras efter att anläggningsavgift är fakturerad.

Mer information

Om du har frågor kontakta oss gärna på telefon 010-490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se