Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.

ABVA – Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot din kommun. ABVA som gäller i NSVAs kommuner är framtagen tillsammans med kommunerna i Skåne Nordväst och samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

Perstorps kommun är sedan 2020 delägare i NSVA. Kommunen har sedan tidigare en beslutad ABVA.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window