VA-anmälan landsbygd

VA-anmälan landsbygd

Läs informationen på sidan VA-anmälan innan du skickar in din anmälan.

VA-anmälan landsbygd gör du via anslutningsguiden. I den får du stöd och information kring hur du ska hantera din VA-anslutning.

Efter att NSVA fått skriftlig ansökan med bifogad karta gör vi en kostnadsfri utredning. Det innebär att vi undersöker om det är tekniskt möjligt att ansluta din fastighet till det kommunala spillvattnet. Därefter startar en process där vi tar reda på anläggningskostnader, var förbindelsepunkten ska vara, hur ledningarna ska anläggas och så vidare. Processen kan kräva olika tillstånd.