Ansökan om medhjälp vid kapacitetstest inför anläggande av sprinkler