Anmälan om att avleda överskottsvatten till dagvattenledningar

Anmälan om att avleda överskottsvatten till dagvattenledningar

Läs informationen på sidan Utsläpp av överskottsvatten innan du skickar in din anmälan.

Anmälan om att avleda överskottsvatten till dagvattenledningar ska göras senast två veckor före borrning. Efter utförd borrning ska NSVA meddelas, NSVA kontrollerar då ledningssystemet.

NSVAs handläggning och kontrollåtgärder debiteras fastighetsägaren.
Eventuella saneringsåtgärder av ledningsnätet debiteras projektansvarig/ fastighetsägaren.

Ansökningsformulär