Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max två bostadsenheter.

Vänligen notera att:

  • Beräkningen är en preliminär prisindikation, den faktiska avgiften kommer att fastställas av NSVA.
  • Begränsningsregeln träder i kraft vid en tomtyta på cirka 3000 kvadratmeter för ett enbostadshus med en boendeenhet. Begränsningsregeln innebär att tomtyteavgiften inte får vara större än den sammanlagda summan för servisavgift, förbindelsepunktsavgift och boendeenhetsavgift. Är din tomtyta större än 3000 kvadratmeter, kontakta NSVA för att få en kostnadsuppskattning.
  • Om du vill veta anläggningsavgiften för en fastighet med fler än två bostadsenheter eller för en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta NSVA.
  • I Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är VA-taxan uppbyggd på ett annat sätt. Om du vill veta anläggningsavgiften i dessa kommuner, kontakta NSVA.

Beräkning

2021 års VA-taxa för småhus (villor och fritidshus)

Vilka tjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.
Ange tomtyta i kvadratmeter
En lägenhet eller ett gästhus räknas som en bostadsenhet.

Ditt pris 0 kr Inklusive moms

Anläggningsavgiften är baserad för Bjuv kommun
Tjänster: Vatten, Spillvatten och Dagvatten

Bostadsenheter: 2

Tomtyta: 1202 m2