Beräkna din anläggningsavgift

Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max två boendeenheter.

Boendeenhet (lägenhet)
Varje bostad utgör en boendeenhet (lägenhet). Gäststuga, ovanvåning, tillbyggnad eller liknande med sovplats samt egen hygien- och matlagningsmöjlighet räknas som en separat boendeenhet (lägenhet). Detta gäller även så kallade trinettkök.

Vänligen notera att:

  • Beräkningen är en preliminär prisindikation, den faktiska avgiften fastställs av NSVA.
  • Begränsningsregeln träder i kraft vid en tomtyta på cirka 2500-3000 kvadratmeter för ett enbostadshus med en boendeenhet. Priset kan därför bli missvisande vid större fastigheter. Kontakta oss för att få en exakt prisuppgift.
  • Om du vill veta anläggningsavgiften för en fastighet med fler än två boendeenheter eller för en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta oss.
  • I Perstorps kommun är VA-taxan uppbyggd på ett annat sätt. Kontakta oss för en prisindikation.
  • För fastigheter på Ven, Landskrona stad utgår dubbel avgift.

Beräkning

2024-års VA-taxa för småhus (villor och fritidshus)

Vilka tjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.
Ange tomtyta i kvadratmeter
En lägenhet eller ett gästhus räknas som en bostadsenhet.

Ditt pris 0 kr Inklusive moms

Anläggningsavgiften är baserad för Bjuv kommun
Tjänster: Vatten, Spillvatten och Dagvatten

Bostadsenheter: 2

Tomtyta: 1202 m2