Beräkna din anläggningsavgift

Beräkna din anläggningsavgift

Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max två bostadsenheter.

Vänligen notera att:

  • Beräkningen är en preliminär prisindikation, den faktiska avgiften fastställs av NSVA.
  • Begränsningsregeln träder i kraft vid en tomtyta på cirka 3000 kvadratmeter för ett enbostadshus med en boendeenhet.
  • Om du vill veta anläggningsavgiften för en fastighet med fler än två bostadsenheter eller för en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta NSVA.
  • I Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är VA-taxan uppbyggd på ett annat sätt. Kontakta NSVA för en prisindikation.
  • För fastigheter på Ven, Landskrona stad utgår dubbel avgift.

Beräkning

2021 års VA-taxa för småhus (villor och fritidshus)

Vilka tjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.
Ange tomtyta i kvadratmeter
En lägenhet eller ett gästhus räknas som en bostadsenhet.

Ditt pris 0 kr Inklusive moms

Anläggningsavgiften är baserad för Bjuv kommun
Tjänster: Vatten, Spillvatten och Dagvatten

Bostadsenheter: 2

Tomtyta: 1202 m2