Läsa av vattenmätaren

Läsa av vattenmätaren

För att din beräknade vattenförbrukning ska bli så nära din verkliga förbrukning som möjligt är det viktigt att regelbundet läsa av vattenmätaren och rapportera till  NSVA.

Vårt tips är att du läser av vattenmätaren varje gång du får din faktura och jämför den verkliga förbrukningen mot den beräknade på fakturan. När du rapporterar in din mätarställning till NSVA görs en automatisk kontroll mot den senast lämnade mätarställningen. Den inlämnade mätarställningen korrigerar då nästkommande periodiska faktura.

Har du förbrukat mer eller mindre vatten än beräknat kommer du att få en varning i samband med att du försöker skicka in ställningen. Är den mätarställning du angett korrekt kan du skicka in den till oss genom att kryssa i rutan. Varningen är till för att man inte ska ange fel ställning av misstag och få en felaktig faktura.

Enklast lämnar du din mätarställning på Mina sidor. Du kan också kontakta kundservice, antingen via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Så läser du av din vattenmätare

Mekanisk mätare
Mekanisk mätare

Läs av utan de inledande nollorna.

Exempel: denna mätare visar 10 kubikmeter.

Läs av din digitala vattenmätare
Axioma

Läs av siffrorna före punkten. Inledande nollor och decimaler ska inte tas med.

Exempel: denna mätare visar 1474 kubikmeter.

Kamstrup
Kamstrup

Läs av siffrorna före punkten. Inledande nollor och decimaler ska inte tas med.

Exempel: denna mätare visar 587 kubikmeter.

Siconia
Siconia

1. Öppna locket.

2. Tryck på den blå knappen för att visa vattenmätarställningen.

3. Läs av siffrorna före punkten. Inledande nollor och decimaler ska inte tas med.

Exempel: denna mätare visar 154 kubikmeter.

Påminnelse från NSVA

Om du inte lämnat din mätarställning senaste året, får du en påminnelse från NSVA om att göra detta. Påminnelsen kommer via brev, sms eller e-post, beroende på vad du tidigare valt.

Kontrollera att avstängningsventilerna fungerar

I samband med att du läser av din vattenmätare är det bra att passa på att kontrollera så att avstängningsventilerna fungerar. Om du får en vattenläcka i huset måste du kunna stänga av vattnet.