Läsa av vattenmätaren

Läsa av vattenmätaren

För att din beräknade vattenförbrukning ska bli så nära din verkliga förbrukning som möjligt är det viktigt att regelbundet läsa av vattenmätaren och rapportera till  NSVA.

Vårt tips är att du läser av vattenmätaren varje gång du får din faktura och jämför den verkliga förbrukningen mot den beräknade på fakturan. När du rapporterar in din mätarställning till NSVA görs en automatisk kontroll mot den senast lämnade mätarställningen. Den inlämnade mätarställningen korrigerar då nästkommande periodiska faktura.

Har du förbrukat mer eller mindre vatten än beräknat kommer du att få en varning i samband med att du försöker skicka in ställningen. Är den mätarställning du angett korrekt kan du skicka in den till oss genom att kryssa i rutan. Varningen är till för att man inte ska ange fel ställning av misstag och få en felaktig faktura.

Enklast lämnar du din mätarställning på Mina sidor. Du kan också kontakta kundservice, antingen via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Så här läser du av din vattenmätare

På den mekaniska mätaren läser du av alla siffror utom de inledande nollorna.

Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används. Skulle det konstant röra sig åt ett håll trots att du stängt av alla vattenkranar och utkastade tyder det på ett läckage på vattenledningen inom din fastighet.

De små röda visarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv.

Läs av din digitala vattenmätare

På den digitala mätaren (smart vattenmätare) läser du av siffrorna före punkten. De inledande nollorna samt decimalerna ska inte tas med. Läs mer om smarta vattenmätare.

Påminnelse från NSVA

Om du inte lämnat din mätarställning senaste året, får du en påminnelse från NSVA om att göra detta. Påminnelsen kommer via brev, sms eller e-post, beroende på vad du tidigare valt.

Kontrollera att avstängningsventilerna fungerar

I samband med att du läser av din vattenmätare är det bra att passa på att kontrollera så att avstängningsventilerna fungerar. Om du får en vattenläcka i huset måste du kunna stänga av vattnet.