Frågor och svar

Frågor och svar

Det är endast personal från NSVA som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil (förbindelseventilen mellan din fastighet och det kommunala ledningsnätet).

Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste stänga av servisventilen måste du först kontakta oss. Ring vår Kundservice på tel. 010- 490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se

Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen som tillhandahåller och installerar den. I NSVAs ägarkommuner är det NSVA som hanterar vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla ledningar, ventiler och installationer i fastigheten. Läcker det vatten vid mätaren innanför mätarkonsolen kontaktar du oss på NSVA så kommer vi och åtgärdar det. Läcker det någon annanstans är du som fastighetsägare ansvarig för åtgärd och kostnader. Kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.

Det är väldigt ovanligt men det händer. Om det skulle visa sig vid kontroll att mätaren mätt fel så korrigeras det på nästkommande faktura.

Att mätaren släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

Det kan bero på ändrade vanor, att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten eller att en toalett läcker. Ett tips på hur du kan kontrollerar att toaletten inte läcker är att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vattenmätaren när inget vatten förbrukas. Här beskriver vi hur du ska göra.

En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Vattenmätarens förbrukning ska enligt lag kontrolleras ungefär vart tionde år. Ett ackrediterat kontrollorgan genomför kontroll av vattenmätaren. Har mätaren gått fel så korrigeras detta på nästkommande fakturor genom antingen avdrag eller en extra inbetalning.

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Har din mätare frusit kontaktar du oss på NSVA så kommer vi och byter den. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund enligt gällande VA-taxa.

Huvudmannen bestämmer i varje enskilt fall typ av mätare, mätarstorlek och antal mätare. Till underlag för huvudmannens bedömning ligger de uppgifter om sannolikt flöde med mera som den sökande lämnat.

Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 2,5.

Inom NSVA används främst tre olika mätare.

Mekanisk mätare

Digital mätare (Axioma)

Digital mätare (Kamstrup)

Du kan läsa av din mätare så ofta du vill och lämna in ställningen till oss på NSVA. En gång om året skickar vi ut information om att det är dags att läsa av din mätare. Det skickas som antingen ett brev, mail eller sms. Passa på att motionera avstängningsventilerna vid avläsningen så är du säker på att de fungerar när de behövs.

150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor. Man brukar säga att en vuxen förbrukar cirka 50 kubikmeter vatten per år och ett barn cirka 30 kubikmeter per år.

Vattnet tar alltid den lättaste vägen till vattenmätaren. Två eller flera mätare går heller aldrig exakt lika mycket. Ibland kan det vara så att avstängningsventilen till en av vattenmätarna tillfälligt stängts av sedan förra avläsningen, vilket gjort att vattnet passerat genom en annan vattenmätare istället. Kontrollera att alla avstängningsventilerna är öppna vid alla vattenmätare, då blir förbrukningen mer jämnt fördelad.