Smarta vattenmätare

Teknik utvecklas snabbt och fördelarna med smart mätning jämfört med dagens mekaniska teknik är något NSVA behöver undersöka. Det gör vi med start hösten 2020 i Kattarp, en ort med 300 hushåll utanför Helsingborg.

En smart vattenmätare har inga rörliga delar till skillnad från dess mekaniska föregångare. Detta betyder att den inte påverkas av slitage och bibehåller exakt precision under hela sin livstid.

Bättre fakturering
Med nuvarande teknik fakturerar NSVA kunden för förbrukningen förra året. Då måste du som kund själv se till att din avläsning blir gjord. Ibland missas det och fakturan skiljer sig från den faktiska förbrukningen. Med en smart vattenmätare faktureras den verkliga förbrukningen den senaste månaden.

Vattnets ljudmönster
Den smarta vattenmätaren mäter vattenflöde med ultraljud. Detta ger underlag för hur vi på NSVA kan betjäna dig som kund bättre. Detta möjliggör även intelligenta larm i mätaren som effektivt upptäcker störningar, till exempel läckor.

När vatten flödar genom ett läckande rör skapas ett annorlunda ljudmönster än vatten som flödar genom ett intakt rör. Den smarta vattenmätaren kan skilja på dessa ljudmönster. Om ljudet i ett rör överskrider en viss ljudnivå kan det vara ett tecken på läckage. På så vis kan små läckage upptäckas innan de utvecklas till större rörbrott.

Mätdata blir underlag för investeringsbeslut
Mätdata som samlas visar tillståndet i distributionsnät och kan användas för att ta bättre beslut om drift och framtida investeringar.

  

Såhär ser den smarta vattenmätaren ut. Öppna PDF för förstoring.