Om din vattenförbrukning är hög

Om din vattenförbrukning är hög

Om din vattenförbrukning är högre än vad den brukar vara kan det bero på att du har en vattenläcka någonstans inom din fastighet. Du kan enkelt göra en läcksökning själv.

Misstänkt vattenläcka

En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Men en del vattenläckor är inte synliga. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Så här gör du en läcksökning

Om du misstänker att du har en dold vattenläcka, kontrollera din vattenmätare och fastighetens vattenledningssystem. Se filmen nedan om hur det går till.

Film läcksökning

Reducerad faktura

Har du haft ett dolt vattenläckage kan vi reducera din faktura. Vi behöver då bevis på att det har varit en dold vattenläcka samt bevis på att den är åtgärdad. En läckande kran eller toalett är inte en dold vattenläcka.

Vi bedömer din ansökan om avgiftsreduktion enligt följande:

  1. Överförbrukningen ska vara minst 50% av normalförbrukningen.
  2. Överförbrukningen ska uppgå till minst 100 kubikmeter per år.

Om båda dessa villkor uppfylls medges reduktion med 50% av av överförbrukningen. Normalförbrukningen beräknas till medelårsförbrukningen under de senaste tre normalåren.