Om dricksvattnet smakar, luktar eller ser konstigt ut

Om dricksvattnet smakar, luktar eller ser konstigt ut

Ibland kan det hända att dricksvattnet blir missfärgat, luktar konstigt eller att vattentrycket blir sämre. Följ då råden nedan. Kvarstår problemen? Kontakta NSVA.

Konstig smak eller lukt?

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter.

Dåligt vattentryck?

Om du har dåligt vattentryck, kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Grumligt vatten?

Om ditt vatten är grumligt spolar du kallvatten i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 30 minuter, eventuellt längre.

Konstig färg?

Om ditt dricksvatten har en konstig färg kan det bero på allt från arbete i ledningsnätet, läckage från fjärrvärme eller problem i din fastighet. Läs mer om missfärgat vatten.

Kvarstår problemet?

Om problemet kvarstår, kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna till din fastighet eller ledningarna i din fastighet. Kontakta i sådana fall en VVS-tekniker. Bor du i en hyreslägenhet kontaktar du din fastighetsskötare.

Om grannarna har samma problem, gör en anmälan till NSVA via formuläret som du hittar i högerkolumnen.

Du kan också skicka in ärendet via e-post kundservice@nsva.se eller ringa kundservice på telefon 010-490 97 00.