Inget vatten i kranen

Inget vatten i kranen

Om det inträffar något som gör att kommunens dricksvattenförsörjning inte fungerar, kan NSVA placera ut tillfälligt vatten eller nödvatten. Du som privatperson har också ett eget ansvar.

När sätts tillfälligt vatten och nödvatten in?

Vid normala driftstörningar som till exempel läckor, ska ingen vara utan vatten längre än tio timmar efter att NSVA har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet. Vattentankarna ska vara på plats inom sex timmar från det att vi fått kännedom om felet.

Om en stor händelse skulle inträffa gäller nödvattenplanerna som NSVA:s ägarkommuner tagit fram. Nödvatten ska då vara på plats inom 72 timmar. Om dricksvattnet kan göras drickbart genom kokning kommer inte nödvattentankar att sättas ut.

Hur mycket vatten delas ut?

Under de första dygnen som nödvattnet är utsatt tilldelas 4 liter per person och dygn. Om det fortfarande inte finns vatten i kranen efter 4-5 dagar ökas tilldelning till 10 liter per person och dygn.

Nödvattnet är till för privatpersoner och är avsett för matlagning och dryck. Du måste själv ha dunk eller flaska med dig.

För att spola på toaletten, diska och tvätta dig kan du hämta vatten ifrån hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.

Eget ansvar

Under de första dygnen är det svårt att hinna få ut nödvatten till alla platser. Du bör därför ha sparat dricksvatten i flaskor eller dunkar hemma så att du klarar dig i upp till 72 timmar.

NSVA har inga resurser att hjälpa personer eller företag med egna brunnar som sinat.

Här kan du hämta nödvatten

Vid mindre händelser placeras nödvattnet i närhet till drabbat område.

Vid större händelser placeras nödvatten ut enligt nödvattenplanerna som NSVA:s ägarkommuner tagit fram. I dessa anges också i vilken prioritetsordning de ska ställas ut. NSVA ansvarar för att tankarna placeras ut och att de hålls fyllda.

Instruktionsfilm från MSB