Om vattnet är missfärgat

Om vattnet är missfärgat

I samband med vattenavstängningar vid exempelvis vattenläckor och underhållsarbete kan det förekomma missfärgat vatten. Här kan du läsa om vad det beror på och hur du ska göra.

Råd

I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.

Gult eller brunt vatten

Vattnet innehåller små partiklar av järnoxid som kommer från rost i ledningarna. Rostpartiklar kan lossna när trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet.

Vitt eller gråvitt vatten

Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Svart vatten

Vattnet innehåller mangan, ett naturligt grundämne som finns i grundvatten.

Grönt vatten

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Fjärrvärmevatten har inte drickskvalitet och ska inte drickas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.