Om vattenmätaren

Om vattenmätaren

Vattenmätaren ägs av din kommun, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren (mätarplats) samt ge huvudmannen (din kommun) tillträde vid behov av detta. Det är NSVA som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren, enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Avstängningsventiler

För att mätaren ska kunna bytas eller om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka krävs fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, kontakta en VVS-firma för åtgärd. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

För att vara säker på att dina ventiler fungerar när du behöver det så bör de kontrolleras regelbundet.

Automatiska avstängningsventiler tillsammans med manuell ventil

Det finns en rad automatiska ventiler. Det är ventiler som man antingen kan styra med strömbrytare och appar eller som själva stryper vattnet om en vattenläcka uppstår. Om du ska installera en automatisk avstängningsventil ska det ske efter den manuella ventilen efter vattenmätaren. Att bara ha en automatisk avstängningsventil efter vattenmätaren är inte godkänt av säkerhetsskäl.

Ej godkända manuella avstängningsventiler

NSVA kräver fungerande manuella avstängningsventiler för det inkommande vattnet, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren.

Om du har en avstängningsventil till ditt inkommande vatten kallad LK580 och LK 581 måste du byta den innan vi kan utföra ett mätarbyte. Tillverkningen av dessa har upphört sedan länge och är inte längre godkänd.

Anledningen till att den inte längre är godkänd är att det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både personskador och stora vattenskador.

NSVA utför inte mätarbyte på anläggningar med LK580 och LK 581 som avstängningsventil och anläggningen kommer att underkännas vid besök.

Så här ser de icke godkända avstängningsventilerna ut:

Backventil

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att säkerställa att inte orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet monterar vi en backventil i din vattenmätare som skyddar mot återströmmande vatten.

Vid nyanslutning ska en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

För verksamheter kan högre krav ställas. Din kommun/NSVA avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.