Om vattenmätaren

Vattenmätaren ägs av din kommun, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren (mätarplats) samt ge huvudmannen (din kommun) tillträde vid behov av detta. Det är NSVA som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren, enligt gällande VA-taxa. Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Avstängningsventiler

För att mätaren ska kunna bytas eller om du behöver stänga av vattnet vid en akut vattenläcka krävs fungerande avstängningsventiler, både före och efter vattenmätaren. Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, kontakta en VVS-firma för åtgärd.

De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler. Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste var uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador.

Motionera dina avstängningsventiler regelbundet
För att vara säker på att dina ventiler fungerar när du behöver det så bör de motioneras regelbundet. Det innebär att du vrider på ventilerna framför och efter mätaren. Ett tips kan vara att göra det i samband med att du läser av din vattenmätare. Fungerande avstängningsventiler är en förutsättning för att NSVA ska kunna byta vattenmätaren.

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler
Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står still (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner ur kranen, fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

Om det rinner vatten ur kranen behöver du kontakta en rörläggare som byter till tätslutande ventiler. Springer det läck någonstans i ditt hus behöver ventilerna sluta tätt så att vattnet slutar läcka.

Automatiska avstängningsventiler tillsammans med manuell ventil
Det finns en rad automatiska ventiler. Det är ventiler som man antingen kan styra med strömbrytare och appar eller som själva stryper vattnet om en vattenläcka uppstår. Om du ska installera en automatisk avstängningsventil ska det ske efter den manuella ventilen efter vattenmätaren. Att bara ha en automatisk avstängningsventil efter vattenmätaren är inte godkänt av säkerhetsskäl.

Ej godkända manuella avstängningsventiler
NSVA kräver fungerande manuella avstängningsventiler för det inkommande vattnet, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren.

Om du har en avstängningsventil till ditt inkommande vatten kallad LK580 och LK 581 måste du byta den innan vi kan utföra ett mätarbyte. Tillverkningen av dessa har upphört sedan länge och är inte längre godkänd.

Anledningen till att den inte längre är godkänd är att det händer att avstängningsventilens ratt släpper från sitt fäste, med risk för både personskador och stora vattenskador.

NSVA utför inte mätarbyte på anläggningar med LK580 och LK 581 som avstängningsventil och anläggningen kommer att underkännas vid besök.

Så här ser de icke godkända avstängningsventilerna ut:

Backventil

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att säkerställa att inte orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet monterar vi en backventil i din vattenmätare som skyddar mot återströmmande vatten.

Vid nyanslutning ska en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

För verksamheter kan högre krav ställas. Din kommun/NSVA avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window