Om vattenmätaren

Om vattenmätaren

På din ingående vattenledning, oftast i källaren, vid varmvattenberedaren eller i grovköket sitter en vattenmätare. Den visar hur mycket kallvatten som används i fastigheten. NSVA bekostar och underhåller vattenmätaren. 

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att din fastighet har en godkänd VA-installation och mätarplats. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren och skydda den från frost och annan skadlig påverkan.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att regelbundet läsa av din vattenmätare och rapportera in den till NSVA.

Läs mer om ditt ansvar

Smarta vattenmätare

NSVA kommer att byta ut alla mekaniska vattenmätare till digitala, så kallade smarta vattenmätare. Det betyder att nästa gång det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer du att få en smart vattenmätare.

Länk smarta vattenmätare

När det är dags att byta ut din vattenmätare

NSVA byter ut din vattenmätare ungefär vart tionde år. Det gör vi för att säkerställa att din vattenförbrukning mäts rätt. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. För att bytet ska kunna genomföras behöver du kontrollera att avstängningsventilerna fungerar och att installationen uppfyller kraven för ett mätarbyte.

Länk mätarbyte