Byte av vattenmätaren

Byte av vattenmätaren

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att vattenmätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Hur länge en vattenmätare får sitta ute styrs av föreskrifter som NSVA måste följa. Normalt får en vattenmätare för ett vanligt hushåll sitta ute i cirka tio år, men tiden varierar mellan kommunerna beroende på mätarens storlek och resultat från mätarprovning.

När det är dags att byta din vattenmätare

Cirka två veckor innan det är dags för vattenmätarbyte kommer du att få ett brev från oss med information om mätarbytet och förslag på en tid. På baksidan av brevet finns information om vad du som fastighetsägare måste kontrollera innan vi kommer. I brevet finns också information om hur du kan boka om din tid om den inte passar. Tänk på att göra det senast klockan 12.00 dagen innan mätarbytet, då blir du inte fakturerad en avgift för förgävesbesök.

Innan mätarbytet

Det är viktigt att du kontrollerar att vattenmätarens placering uppfyller kraven innan mätarbytet. Vattenmätaren måste vara lättåtkomlig för vår personal. Läs mer om krav på mätarplatsen.

Kontrollera också att avstängningsventilerna fungerar. Läs mer om avstängningsventiler.

Om din mätarplats inte är godkänd så kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda den. Kostnaden står du som fastighetsägare för. Om du inte kan få hjälp att åtgärda anläggningen innan den bokade tiden så kontaktar du oss och bokar om din tid.

Under mätarbytet

Tänk på att någon vuxen måste vara hemma vid den bokade tiden. Våra mätartekniker kommer alltid i NSVA-skyltade bilar och legitimerar sig vid besöket. Mätarteknikern kontrollerar sedan om mätarplatsen är godkänd och om byte går att genomföra. Går allt bra så tar själva mätarbytet 15-20 minuter.

Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet eller om mätarplatsen inte är godkänd kommer mätarteknikern inte att genomföra mätarbytet och du kommer att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Efter mätarbytet

När mätarteknikern tagit ned din gamla mätare fotograferas den. Mätarteknikern läser av mätaren och skriver in uppgifterna i vårt arbetsordersystem. Om du tidigare lämnat ett mobilnummer eller en mejladress till oss får du automatiskt en bekräftelse på det utförda mätarbytet. Om du inte gjort det kommer ett vykort med uppgifterna om mätarbytet i din brevlåda inom några dagar.

Den nedtagna mätaren lämnas sedan till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.

Oljud efter mätarbyte?

Din nya vattenmätare är försedd med en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Ibland kan oljud uppstå i dina vattenrör efter mätarbyte.

Tryckslag i ledningar uppstår när ett vattenflöde med en viss hastighet plötsligt stoppas upp. Typiskt sådan avstängning sker i disk- och tvättmaskiner samt i vissa engreppsblandare. Andra vanliga fel är dramatiska neddimensioneringar av kopparledningar som ger stora hydrauliska effekter. I vissa fall kan det upplevas som det är backventilen i vattenmätaren som orsakar tryckstötar vid hastig avstängning av vattenflödet.

Tryckstötarna är dock inte större än de var innan backventilen monterades. Skillnaden är att innan backventilen monterades fortplantade sig tryckstöten till hela ledningsnätet som fungerade som en stor tryckutjämnare. Nu stannar tryckstöten, orsakad av installationen, kvar i byggnadens installation där den eventuellt behöver åtgärdas.

För att få bukt med problemet kan en VVS-firma montera en tryckslagsdämpare i fastighetens VA-installation. Detta är en åtgärd som fastighetsägaren själv ombesörjer och bekostar. Huvudmannen har inget ansvar för tryckslag orsakade av VA-installationen.

Så här går ett mätarbyte till

På filmen ser du hur ett mätarbyte går till samt hur du kontrollerar ventilerna.

Film mätarbyte