Byte av vattenmätaren

Byte av vattenmätaren

Ungefär vart tionde år byter vi ut din vattenmätare. Det gör vi för att säkerställa att den fungerar som den ska. Mätarbytet kostar inget. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss.

Inför mätarbytet

För att kunna byta vattenmätaren måste kraven på en godkänd mätarplats vara uppfyllda. Läs mer om kraven på mätarplatsen.

Om du behöver åtgärda brister i din VA-installation:

  1. Avboka din tid för mätarbyte.
  2. Kontakta därefter en rörläggare för att åtgärda bristerna.
  3. Kontakta oss när du bokat en tid med en VVS-firma. Behöver vattnet stängas av i gatan kontaktar rörläggaren oss. Vi kan i många fall byta mätaren i samband med att bristerna åtgärdas.

Avgift för förgävesbesök

Om inte du eller någon annan vuxen är hemma vid tiden för mätarbytet kommer du att faktureras en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om vi inte kan genomföra mätarbytet på grund av att din mätarplats inte uppfyller kraven. Läs mer om avgift för förgävesbesök.

Under mätarbytet

Tänk på att någon vuxen måste vara hemma vid den bokade tiden. Våra mätartekniker kommer alltid i NSVA-skyltade bilar och legitimerar sig vid besöket. Mätarteknikern kontrollerar att mätarplatsen är godkänd och om byte går att genomföra. Går allt bra tar mätarbytet 15-20 minuter.

Om din mätarplats inte lever upp till kraven för ett säkert mätarbyte, underkänner vi den och du debiteras en avgift för förgävesbesök. Du får sedan ett brev från oss med information om vad som behöver åtgärdas. Du behöver då anlita en VVS-firma för att åtgärda bristerna och boka en ny tid för mätarbyte hos NSVA inom två månader. Kostnaden står du som fastighetsägare för.

Skulle en skada uppstå på fastighetens i samband med mätarbytet så ansvarar du som fastighetsägare, enligt de allmänna bestämmelserna, för åtgärd och kostnad.

Efter mätarbytet

När mätarteknikern tagit ned din gamla mätare fotograferas den. Mätarteknikern läser av mätaren och skriver in uppgifterna i vårt arbetsordersystem. Om du tidigare lämnat ett mobilnummer eller en mejladress till oss får du automatiskt en bekräftelse på det utförda mätarbytet. Om du inte gjort det kommer ett vykort med uppgifterna om mätarbytet i din brevlåda inom några dagar.

Avstämning mot fakturerad förbrukning

Den nedtagna mätaren lämnas till ett ackrediterat kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem. Mätarställningen på den nedtagna mätaren jämförs med den volym vi fakturerat dig på de periodiska fakturorna. Om du betalat för mycket eller för lite korrigeras det på nästkommande faktura.

Oljud efter mätarbyte?

Ibland kan oljud uppstå i dina vattenrör efter mätarbyte. Din nya vattenmätare är försedd med en backventil som skyddar mot återströmmande vatten. Det kan upplevas som att det är backventilen i vattenmätaren som orsakar tryckstötarna, men det kommer från VA-installationen. Tryckstötarna är inte större än de var innan backventilen monterades.

Skillnaden är att innan backventilen monterades fortplantade sig tryckstöten till hela ledningsnätet som fungerade som en stor tryckutjämnare. Nu stannar tryckstöten kvar i byggnadens installation där den eventuellt behöver åtgärdas.

Tryckslag i ledningar uppstår när ett vattenflöde med en viss hastighet plötsligt stoppas upp. Typiskt sådan avstängning sker i disk- och tvättmaskiner samt i vissa engreppsblandare. Andra vanliga fel är stora neddimensioneringar av kopparledningar som ger stora hydrauliska effekter.

För att få bukt med problemet kan en VVS-firma montera en tryckslagsdämpare i fastighetens VA-installation. Detta är en åtgärd som fastighetsägaren själv ombesörjer och bekostar. Huvudmannen har inget ansvar för tryckslag orsakade av VA-installationen.

Så här går ett mätarbyte till

Film mätarbyte