Ackrediterad mätarkontroll

Ackrediterad mätarkontroll

När du har fått en ny vattenmätare monterad i din fastighet tar vi den gamla vattenmätaren till vårt ackrediterade kontrollorgan och provar den för att säkerställa att den mätt rätt. Varje år kontrollerar vi mellan 4 000- 6 000 vattenmätare.

Intagsprov

När mätaren kommer till vårt kontrollorgan gör vi ett intagsprov i en av våra testbänkar. Intagsprovet kontrollerar om mätaren mätt rätt enligt gällande regelverk och felgränser. Värdena från intagningsproven ligger sedan till grund för hur länge vattenmätarna i respektive kommun får sitta ute innan de ska bytas.

Återanvändning av mätaren

När mätaren är provad monterar vi isär den och renoverar eller skrotar den. Vid renovering tvättas mätarhusen och en ny mätarinsats monteras. Därefter görs ett kontrollprov på mätaren. Mätaren justeras för att följa gällande regelverk innan den plomberas och är klar för att sättas upp igen.

Regelverk för ackreditering

NSVA:s kontrollorgan är ackrediterat av SWEDAC. Det innebär att vi är styrda av regelverk för våra kontroller för mätarprovning av vattenmätare. 

Vi inspekteras av Swedac ungefär var sextonde månad för att säkerställa att vi följer gällande regelverk. Vart fjärde år genomgår vi en stor revision från SWEDAC för att kunna fortsätta vara ackrediterade och få prova vattenmätare.

Om mätaren mäter rätt

Om mätaren vid kontroll visar sig mäta inom gällande felgränser kommer vi att använda mätarställningen vid nedtagningen när vi gör avstämningen för fakturering.

Om mätaren inte går att kontrollera

Om mätaren är trasig och inte går att kontrollera kommer vi att beräkna en förbrukning utifrån räkneverkets ställning vid nedtagning. Då använder vi årsförbrukningen från de senaste normala avläsningarna.

Om mätaren har mätt fel

Det är ytterst ovanligt att en vattenmätare mäter fel men det händer. Det vanligaste felet är att mätaren har mätt för lite, men i vissa fall kan den även ha mätt för mycket. Om mätaren inte visar sig mäta inom gällande felmarginaler vid kontroll kommer vi att korrigera din förbrukning efter resultatet av kontrollen. Om mätaren har mätt för lite kommer vi att ta mer betalt än vad mätaren visat och har mätaren mätt för mycket kommer du att få tillbaka pengar.

Inte nöjd med resultatet från mätarprovningen?

Om du inte är nöjd med resultatet och/eller ifrågasätter det har du som kund möjlighet att begära att mätaren provas av ett annat ackrediterat kontrollorgan. Om det inträffar kan du kontakta oss så beställer vi en kontroll. Skulle mätaren vid kontroll visa sig mäta korrekt så kommer vi att fakturera dig omkostnaderna för den ytterligare kontrollen. Visar det sig att mätaren mätt fel så kostar det inte dig något och vi använder resultatet för att korrigera din förbrukning.