Ackrediterad mätarkontroll

Ackrediterad mätarkontroll

När du har fått en ny vattenmätare monterad i din fastighet skickar vi den gamla vattenmätaren till ett ackrediterat kontrollorgan som provar den för att säkerställa att den mätt rätt. Varje år kontrolleras mellan 4 000- 6 000 vattenmätare.

Intagsprov

När mätaren kommer till kontrollorganet görs ett intagsprov i en testbänk. Intagsprovet kontrollerar om mätaren mätt rätt enligt gällande regelverk och felgränser. Värdena från intagningsproven ligger sedan till grund för hur länge vattenmätarna i respektive kommun får sitta ute innan de ska bytas.

Återanvändning av mätaren

När mätaren är provad renoveras den eller skrotas. Vid renovering tvättas mätarhusen och en ny mätarinsats monteras. Därefter görs ett kontrollprov på mätaren. Mätaren justeras för att följa gällande regelverk innan den plomberas och är klar för att sättas upp igen.

Regelverk för ackreditering

Kontrollorganet är ackrediterat av SWEDAC. Det innebär att de är styrda av regelverk för kontroller för mätarprovning av vattenmätare.

Om mätaren mäter rätt

Om kontrollen visar att mätaren mätt inom gällande felgränser, använder vi mätarställningen som lästes av vid nedtagningen som underlag för fakturering.

Om mätaren inte går att kontrollera

Om mätaren är trasig och inte går att kontrollera, beräknar vi en förbrukning utifrån räkneverkets ställning vid nedtagning. Vi utgår från din årsförbrukning från de senaste normala avläsningarna.

Om mätaren har mätt fel

Det är ytterst ovanligt att en vattenmätare mäter fel men det händer. Det vanligaste felet är att mätaren har mätt för lite, men i vissa fall kan den även ha mätt för mycket. Om kontrollen visar att mätaren inte mätt inom gällande felmarginaler, korrigerar vi din förbrukning efter resultatet av kontrollen. Om mätaren har mätt för lite kommer vi att ta mer betalt än vad mätaren visat och har mätaren mätt för mycket kommer du att få tillbaka pengar.

Inte nöjd med resultatet från mätarprovningen?

Om du inte är nöjd med resultatet och/eller ifrågasätter det har du som kund möjlighet att begära att mätaren provas av ett annat ackrediterat kontrollorgan. Om det inträffar kan du kontakta oss så beställer vi en kontroll. Skulle mätaren vid kontroll visa sig mäta korrekt så kommer vi att fakturera dig omkostnaderna för den ytterligare kontrollen. Visar det sig att mätaren mätt fel så kostar det inte dig något och vi använder resultatet för att korrigera din förbrukning.