Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten och ytvatten mot föroreningar kan vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas. Idag är det bara 40 procent av Sveriges befolkning som får dricksvatten från en täkt med ett modernt skydd enligt miljöbalken.

Kopplat till vattenskyddsområdet finns föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.