Vattenskyddsområden

För att skydda grundvatten och ytvatten mot föroreningar kan vattenskyddsområden bildas. Inom området finns då begränsningar i hur marken får användas. Idag är det bara 40 procent av Sveriges befolkning som får dricksvatten från en täkt med ett modernt skydd enligt miljöbalken.

Kopplat till vattenskyddsområdet finns föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör sig vanligtvis om begränsningar i användningen av marken. Det kan till exempel handla om hantering av kemikalier och förbud mot motorbåtstrafik. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window