Frågor & Svar

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vid uppvärmning av hårt vatten fälls kalcium (Ca) ut som kalciumkarbonat (CaCO3), så kallad pannsten. Kalciumkarbonat syns som vit-/gråaktiga beläggningar i till exempel kastruller, kaffebryggare och varmvattenberedare. En annan nackdel med hårt vatten är att tvättmedelsförbrukningen ökar.

Flera undersökningar tyder på ett samband mellan hårt vatten och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. En av de senast utförda undersökningarna tyder på att det är hårdhetens magnesiumdel som har denna positiva verkan. Hur hårt ett vatten är beror på innehållet av kalcium (Ca) och magnesium (Mg). Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare är vattnet. Det är alltid mycket mer kalcium än magnesium i vattnet.

Hårdheten anges i tyska grader (eller tyska hårdhetsgrader), °dH, och om värdet är över 10 räknas vattnet som hårt. Både kalcium och magnesium är viktiga mineral som kroppen behöver. Från ett medelhårt vatten får vi i oss cirka fem procent av dagsbehovet.

Tabell över kategorisering av mjukt/hårt vatten

Mycket mjukt: 0-2 °dH

Mjukt: 2-5 °dH

Medelhårt: 5-10 °dH

Hårt: 10-20 °dH

Mycket hårt: >20 °dH

Vilken hårdhetsgrad är det på vattnet i din kommun eller kommundel?

Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som har hänt och vad man bör göra.

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt så råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter. Om problemet kvarstår, kontakta NSVA, antingen genom att anmäla det här, via e-post kundservice@nsva.se eller 010-490 97 00. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare.

Klor används ibland för att rena dricksvattnet från eventuella smittämnen. Det används i små mängder som desinfektionsmedel och i vissa fall får vattnet en svag klorsmak eller lukt.

Klorhalten ligger under gällande gränsvärde (0,40 mg/l) och är helt ofarlig. Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att de flesta kunder får en klorhalt som ligger under 0,10 mg/l.

En del människor är överkänsliga mot klor. Ett tips är att tillsätta en knivsudd askorbinsyra per liter vatten. Då avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver i livsmedelsaffär, ofta finns det vid kryddhyllan.

NSVA levererar vattnet till din kran. Huvuddelen av vattnet vi levererar kommer från dricksvattenproducenten Sydvatten, som normalt hämtar merparten av sitt vatten från sjön Bolmen i Småland. Båstad, Perstorp, Åstorp, delar av Svalövs kommun samt Örkelljunga har egen produktion av dricksvatten medan övriga kommuner inom NSVA (Bjuv, Helsingborg, Landskrona, samt delar av Svalöv) får vatten från Sydvatten. Läs mer om vårt dricksvatten.

De kommuner som har ytvatten från Sydvatten (det vill säga Bjuv, delar av Båstad, Helsingborg, Landskrona och merparten av Svalövs kommun) har mjukt vatten, medan de som har grundvatten (Båstad, Perstorp, Åstorp samt Röstånga och Stenestad i Svalövs kommun) har lite hårdare vatten. Örkelljunga har däremot mjukt vatten även om de också har grundvatten. Vattnet i Helsingborg är något hårdare än i övriga kommuner som får vatten från Sydvatten, det beror på att vattnet infiltreras på Örbyverket till ett så kallat konstgjort grundvatten.

Läs mer om hårdhetsgraden där du bor.

En liter kranvatten i Sverige kostar i snitt 4 öre. I det priset ingår produktion och distribution – men också skydd av vattentäkter, hantering av dagvatten och rening av avloppsvatten. Priset varierar i de olika kommunerna beroende på olika förutsättningar. För att hitta taxan i just din kommun se VA-taxa.

Kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem är felet troligen i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare. Om även grannarna har samma problem kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Det finns små mängder kalk i vattnet som bildar vita avlagringar när det torkar upp.

Det har kommit in små luftbubblor i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Begreppen tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt har tagits bort. Istället finns ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte, som ”gränsvärde uppfyllt” och ”gränsvärde icke uppfyllt” som infördes 1 januari 2023. Livsmedelsverket bestämmer detta. Läs mer om dricksvattenkvalitet.

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Fyll inte din pool samtidigt som grannen. Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet. Läs mer råd och tips om hur du fyller och tömmer din pool.

Om ditt vatten är grumligt spolar du kallvatten i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 30 minuter, eventuellt längre. Om problemet kvarstår, kontakta NSVA, antingen genom att anmäla det här, via e-post kundservice@nsva.se eller ringa på tel 010-490 97 00. Kolla även om grannarna har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på serviserna i din egen fastighet eller din lägenhet. Kontakta din fastighetsskötare.

Dricksvattnet är gulbrunt/rödbrunt

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med att vatten sätts på efter reparationer av en ledning. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Eventuell luft i ledning kan göra att rost lösgörs flera dagar efter att vattnet varit avstängt.

Dricksvattnet är vitt/gråvitt

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften kan ha kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en stund försvinner luften. Det kan också ibland finnas kvar luftfickor på en större ledning flera dagar efter ledningsarbete, vilket succesivt kommer ut i kranar i större eller mindre omfattning. Luft i vattnet är helt ofarligt.

Dricksvattnet är grått/svart

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Dricksvattnet är grönt

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.