Hårt eller mjukt vatten

Hårt eller mjukt vatten

Om ett vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. 

Magnesium- och kalciumjoner illustrerade i vatten

Vattens hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). Ju högre halter av kalcium- och magnesiumjoner, desto hårdare är vattnet. 1°dH motsvarar 7,1 milligram kalcium per liter och 4,3 milligram magnesium per liter.

  • 0-2: mycket mjukt
  • 2-5: mjukt
  • 5-10: medelhårt
  • 10-21: hårt
  • >21: mycket hårt

Hårdhetsgrad inom NSVA

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 4 °dH
Vattenverk: Sydvatten

Förslöv, Grevie, Grevie kyrkby, Rammsjö (södra delen), Segelstorp strand, Stora Hult, Torekov (samt kusten ner till Glimminge plantering), Ängelsbäck och Öllövsstrand

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 5 °dH
Vattenverk: Sydvatten

Båstad, Hov, Rammsjö (norra delen), Västra Karup, Åsen (Atteköp) och Östra Karup

Vattentyp: hårt
Hårdhetsgrad: 12 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Hemmeslöv

Vattentyp: hårt
Hårdhetsgrad: 11 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 5 °dH
Vattenverk: Örbyverket (Sydvatten)

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 4 °dH
Vattenverk: Sydvatten

Hårdhetsgraden på dricksvattnet varierar kraftigt i Perstorps kommun. Kontakta NSVA om du behöver veta hårdhetsgraden hos dig. Dricksvattenteknikerna kan nyligen ha varit i ditt område och tagit vattenprover. Saknas aktuellt prov kommer vi ut och tar ett vattenprov.

Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 4 °dH
Vattenverk: Sydvatten

Röstånga

Vattentyp: medelhårt
Hårdhetsgrad: 9 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Stenestad

Vattentyp: medelhårt
Hårdhetsgrad: 6 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Kvidinge

Vattentyp: medelhårt
Hårdhetsgrad: 8 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Åstorp

Vattentyp: medelhårt
Hårdhetsgrad: 9 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Örkelljunga

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 5 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Eket

Vattentyp: mjukt
Hårdhetsgrad: 4 °dH
Vattenverk: Egen produktion

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper

Hårt och mjukt vatten har olika egenskaper. Det kan vara viktigt att känna till dricksvattnets hårdhet när du ska installera kaffe-, disk- eller tvättmaskin.

Ett hårt vatten:

  • Ger mer kalkavlagringar och du behöver avkalka oftare
  • Kräver en större mängd disk- och tvättmedel. Följ anvisningarna på förpackningen.
  • Över ett visst värde rekommenderar många diskmaskinstillverkare tillsats av diskmaskinssalt. Följ anvisningarna från leverantören.

Ett mjuk vatten:

  • Ger mindre kalkavlagringar och du behöver avkalka mer sällan.
  • Det behövs mindre disk- och tvättmedel. Följ anvisningarna på förpackningen. Det blir inte renare om du överdoserar, däremot åker mer kemikalier ut i avloppet.