Hållbar vattenanvändning

Hållbar vattenanvändning

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och du kan ha upplevt svårigheter kring vattenförsörjningen. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Att spara på vatten och att använda vatten hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Klimatförändring påverkar tillgången till dricksvatten

Framöver kan vi räkna med varmare somrar och blötare vintrar. Vi måste också vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Perioden när träd slår ut, gräsmattor växer och blommor frodas tar de upp mycket vatten, och regnet som kommer sugs upp av växtligheten. En längre växtsäsong innebär att den mängd regnvatten som skulle silas ner i marken och bilda grundvatten i stället minskar. Kraftigare skyfall och ökade temperaturer påverkar också vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet som förser många av oss i nordvästra Skåne med dricksvatten.

Många delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används, och då sjunker trycket i kranarna. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter. Om alla i Sverige skulle minska sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag skulle vi tillsammans spara flera miljoner liter vatten.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer också allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsviktigt livsmedel. Alla måste värna om vattnet, både vad vi släpper ut i vattnet när vi till exempel väljer att tvätta bilen hemma på uppfarten eller på gatan, och hur vi använder vattnet som kommer i kranen, till exempel att låta kranen stå och rinna. Varenda droppe räknas.

Vad kan du göra?

Under Corona-pandemin satsade många fastighetsägare på att investera i en pool eller ett spabad. Det har resulterat i att dricksvatten används på ett sätt som vare sig är hållbart eller tänkt när ledningssystemen anlades. Nio månader om året räcker vattnet utmärkt trots att vi blivit fler invånare i regionen. Men främst bevattning av gräsmatta och poolfyllningar påverkar under sommarmånaderna och här kan du bidra med en hållbar vattenanvändning.

Tips för att spara vatten i vardagen