Hållbar vattenanvändning

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och du kan ha upplevt svårigheter kring vattenförsörjningen. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Att spara på vatten och att använda vatten hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Klimatförändring påverkar tillgången till dricksvatten

Framöver kan vi räkna med ett varmare somrar och blötare vintrar. Vi måste vara beredda på längre torrperioder men också fler häftiga skyfall. Perioden när träd slår ut, gräsmattor växer och blommor frodas tar de upp mycket vatten, och regnet som kommer sugs upp av växtligheten. En längre växtsäsong innebär nämligen att den mängd regnvatten som skulle silas ner i marken och bildar grundvatten i stället minskar. Kraftigare skyfall och ökade temperaturer påverkar också vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet som förser många av oss i nordvästra Skåne med dricksvatten.

Många delar på vattnet

Vattnet ska räcka till många; människor, industri, jordbruk, djur och natur. När många använder vatten samtidigt blir belastningen hög på vatten- och avloppssystem. Vattenverken kan få svårt att hinna producera vatten i samma takt som det används, och då sjunker trycket i kranarna. I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dag. I Danmark är siffran 100 liter. Om alla i Sverige skulle minska sin vattenförbrukning med 10 liter vatten per dag skulle vi tillsammans spara flera miljoner liter vatten.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Läkemedelsrester och annan miljöpåverkan ställer också allt högre krav på reningen. Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsviktigt livsmedel. Alla måste värna om vattnet, både vad vi släpper ut i vattnet när vi till exempel väljer att tvätta bilen hemma på uppfarten eller på gatan, och hur vi använder vattnet som kommer i kranen, till exempel att låta kranen stå och rinna. Varenda droppe räknas.

Vad kan du göra?

Under Corona-pandemin har många fastighetsägare bland annat satsat på att investera i en pool eller ett spabad. Det har resulterat i att dricksvatten används på ett sätt som vare sig är hållbart eller tänkt när ledningssystemen anlades. Nio månader om året räcker vattnet utmärkt trots att vi blivit fler invånare i regionen. Men främst bevattning av gräsmatta och poolfyllningar påverkar under sommarmånaderna och här kan du bidra med en hållbar vattenanvändning.

Tips för att spara vatten i vardagen

Frågor och svar

Det går inte att bygga ett system utifrån några intensiva veckor under sommarmånaderna. Det skulle bli oerhört dyrt att underhålla och du som är med i VA-kollektivet betalar för detta året runt. Men främst skulle det betyda dålig vattenkvalitet eftersom det blir stillastående vatten i ledningarna eftersom det inte blir samma omsättning på vattnet.  Vi borde i stället vända på frågan och säga att alla borde ha större respekt för vårt dricksvatten. Det är vårt allra viktigaste livsmedel men vi använder det också till att fylla pooler, och spabad, vattna gräsmattor, tvätta bilar och fasader och annat.

Det är alltid bra att tänka på en använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är varmt är det extra viktigt. Vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.