Bevattningsförbud

Bevattningsförbud

När risken för vattenbrist är akut inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck. När NSVA inför ett bevattningsförbud är läget kritiskt och måste tas på allvar.

Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

 • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
 • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Ikoner för bevattninförbud

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig.
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Lär mer om vattenavstängning, Svenskt Vatten

Om dricksvattnet tar slut

 • Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvat­tentank. I normalfall använder en person 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvatten med cirka 3-5 liter vatten per person enligt livsmedelsverkets rekommendationer.
 • När vattnet tar slut är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar vilket kommer att bli komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet med anslutet vatten och avlopp i berörd kommun ingår du i VA-kollektivet.
 • Tomma vattenledningar skapar problem för räddnings­tjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.
 • Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkän­da vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.

Frågor och svar

Det skulle bli oerhört dyrt att underhålla ett system som är byggt för några intensiva sommarveckor och du som är med i VA-kollektivet betalar för detta året runt. Främst skulle det betyda dålig vattenkvalitet i mer än nio månader om året eftersom det inte blir samma omsättning på vattnet i rören när färre personer spolar i kranen. Dricksvattnet är vårt allra viktigaste livsmedel men vi använder det till att fylla pooler och spabad, vattna gräsmattor, tvätta bilar och fasader och mer därtill.

Det är alltid bra att använda vattnet hållbart och bara använda så mycket som är nödvändigt. När det är varmt är det extra viktigt att vara sparsam. Vatten är en naturresurs och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

I Båstads kommun har politikerna valt att alla betalar lika mycket oavsett hur mycket vatten du använder året om eller hur lite du befinner dig i ditt fritidshus. Läs gärna på sidan förstå fakturan och vad avgifterna består av. Skrolla ner en bit på sidan för att komma till Båstad.

Ett bevattningsförbud tar inte hänsyn till vem eller vilka som har betalt vad utan ett bevattningsförbud utlyses för att rädda en allvarlig situation så att det inte fortskrider till ett akut läge. Ett akut läge kan innebära torrlagt ledningssystem och följden blir att alla måste koka sitt vatten för mat och dryck.

Det finns inga golfbanor i Båstads kommun som använder kommunalt dricksvatten till bevattning. De har olika lösningar med dammsystem och egna brunnar. Kolla med respektive golfbana för att få svar på hur de löser sitt vattenbehov. Skulle det bli en storskalig grundvattenkris och nivåerna sjunker i åar och bäckar är det Länsstyrelsen som träder in och reglerar vattenförbrukningen.

Personal från NSVA kontrollerar och följer hur förbudet efterföljs, men ett bevattningsförbud bygger också på att alla tar sitt ansvar och hjälper till med att spara på vattnet. Fastigheter med egen brunn kan inte NSVA eller kommunen reglera.