Fyll och töm din pool rätt

Fyll och töm din pool rätt

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Slösa inte med vattnet och följ tipsen för att hantera vattnet på ett klokt sätt. Om det råder bevattningsförbud får du INTE fylla din pool, spa eller badtunna med det kommunala dricksvattnet.

Fyll poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten men att fylla poolen med regnvatten är en lösning som både sparar dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Med ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning har du möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Samla regnvatten i tunnor eller damm.

Vattenuttag

Vattenuttag från vattendrag under sommarperioden ska undvikas och är dessutom anmälningspliktigt till Länsstyrelsen. Vid uttag av vatten från sjöar/träsk eller stenbrott krävs alltid tillstånd av fastighetsägare. Rör det sig om stora vattenuttag så kan även detta vara anmälningspliktig vattenverksamhet som ska anmälas till Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker på vad som gäller, telefon: 010-224 10 00.

Beställa vatten till pool och badtunna

För att beställa vatten till sin pool eller badtunna tar du kontakt med ett åkeri som sysslar med poolfyllning. Här brukar du kunna beställa både söt- eller saltvatten.

Att fylla pool eller spa med dricksvatten

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik fylla din pool eller spa samtidigt som grannen och helst sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre.

PoSe till att slangen är över vattenytan under hela påfyllningen.Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen är att det inte är alla kunder som har backventil. Utan backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

Pool- och spakemikalier

Det finns mängder av kemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Rening av pool- och spavatten

För att slippa fylla på din pool eller ditt spa under säsongen så rekommenderar vi att du har en väl fungerande vattenrening så kan du använda samma vatten hela sommaren och på det sätter spara både vatten och pengar.

Att tömma pool eller spa

Vid tömning ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller både små och stora pooler samt spa. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem. Använd inte kemikalier precis innan tömning.

Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Vattnet leds från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt- och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

En pool med saltvatten innehåller ofta mer än 100 kg rent salt. Tömning av pool med saltvatten bör därför alltid ske tillbaka till havet via tankbil.

Har du en mindre pool eller ett spa som står i solen och du väntar några dagar efter senaste klorering så är det okej om det rinner vatten till gatubrunnar. Fritt klor förbrukas snabbt i dessa mängder.

Pool fylls med vatten och vattenslangen ligger över vattenytan.

Se till att slangen är över vattenytan under hela påfyllningen.