Finns det risk för vattenbrist?

Finns det risk för vattenbrist?

Tillgången på dricksvatten inom NSVA är överlag god men variationer i nederbörd och långa perioder av torka kan leda till vattenbrist.

När det pratas om vattenbrist kan det handla om två olika saker som är viktiga att hålla isär.

Kapacitetsbrist

Kapacitetsbrist kan bli aktuellt när det är varmt och torrt under längre perioder. Då används stora mängder dricksvatten till bevattning och i början av säsongen fylls det även många pooler. Dricksvattenproduktionen är inte dimensionerad för en så pass hög förbrukning under en längre period. Det förbrukas helt enkelt mer vatten än vad vattenverken klarar av att producera.

Råvattenbrist

Grundvatten
Under långa perioder med ingen eller lite nederbörd finns risken att nivåerna i grundvattenmagasinen blir för låga. Dricksvatten kommer inte att kunna produceras förrän grundvattnet har fyllts på genom tillräckligt med nederbörd. Kommuner som tar dricksvatten från grundvattentäkter är särskilt utsatta eftersom grundvatten tar längre tid att fyllas på än ytvatten. Inom NSVA är det kommunerna Båstad, Perstorp, delar av Svalöv, Åstorp samt Örkelljunga som producerar eget vatten.

Ytvatten
När det gäller ytvattenmagasinen, som sjön Bolmen där NSVA får vatten från, är risken låg för att sjön blir torrlagd. Däremot finns risken att en för låg vattennivå medför brunt vatten som håller en för låg kvalitet för att nuvarande reningsteknik ska kunna producera dricksvatten av det.

Även extrem nederbörd kan leda till vattenbrist då föroreningar i mark kan frigöras och transporteras till både ytvatten och grundvatten. Inom NSVA är det kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona samt delar av Svalöv och Båstad som förses med ytvatten.

Bevattningsförbud

När det finns risk för vattenbrist inför NSVA bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Länk bevattningsförbud