Om NSVA

Om NSVA

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp är ett kommunalt bolag. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Cirka 45 000 kunder, sammanlagt 250 000 invånare och företag, får sitt dricksvatten från NSVA.

NSVA bildades år 2009 av kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Bjuvs kommun anslöt år 2010 och Perstorps kommun år 2020. Från den 1 jan 2021 är också Örkelljunga en del av NSVA. Alla kommunerna äger en lika stor andel av bolaget.

På NSVA arbetar cirka 230 personer och huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Samverkan för ökad effektivitet

I Sverige väljer allt fler kommuner att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta. Främsta anledningen till att samarbeta inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv planering inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i kommun och region.

Som ägarkommun ska man känna sig trygg med att NSVA tar hand om driften. Vi arbetar ihärdigt med att ligga i framkant och att använda bästa sätt för en trygg och säker vattenförsörjning, det vill säga leverera dricksvatten, rena spillvatten enligt gällande utsläppsvillkor samt omhänderta dagvatten.

Den bärande grunden för NSVA-modellen är att kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om:

  • Taxor
  • Investeringar
  • Verksamhetsområdet för vatten- och avlopp
  • Allmänna bestämmelser för vatten- och avlopp (ABVA)
  • Den egna kommunens VA-kollektiv, precis som tidigare

Alla delägare har lika mycket inflytande över bolaget. Varje delägare står för sina särkostnader och varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar.

Den viktigaste orsaken till samarbete är att kunna rekrytera nödvändiga kompetenser till VA-verksamheten.

NSVA-modellen för samverkan

Kommunerna har valt att organisera sig olika där NSVA rapporterar direkt till kommunstyrelsen i kommunerna Båstad, Perstorp, Svalöv och Åstorp. I kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv samt Örkelljunga rapporterar NSVA i första led till en nämnd.