Om NSVA

Om NSVA

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp är ett interkommunalt bolag. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

NSVA bildades år 2009 av kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Bjuvs kommun anslöt år 2010 och Perstorps kommun år 2020. Från den 1 jan 2021 är också Örkelljunga en del av NSVA. Alla kommunerna äger en lika stor andel av bolaget.

På NSVA arbetar närmare 250 personer och huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Samverkan för ökad effektivitet

I Sverige väljer allt fler kommuner att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta. Främsta anledningen till att samarbeta inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv planering inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i kommun och region.

Som ägarkommun ska man känna sig trygg med att NSVA tar hand om driften. Vi arbetar ihärdigt med att ligga i framkant och att använda bästa sätt för en trygg och säker vattenförsörjning och att omhänderta spillvatten enligt gällande utsläppsvillkor.