Om NSVA

NSVA bildades 2009 av kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Bjuvs kommun anslöt 2010 och sedan 2020 är även Perstorps kommun delägare av NSVA. Alla kommunerna äger lika stor andel av bolaget som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten (VA).

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står för sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i kommunerna. Den enskilda kommunen beslutar om VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp).

Självkostnadsprincipen

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringar och taxor och som sätter ramarna för VA-verksamheten.

Samverkan för ökad effektivitet

I Sverige väljer allt fler kommuner att samverka inom VA-verksamheten. NSVA är ett exempel på detta. Främsta anledningen till att samarbeta inom VA-området är större möjligheter att genomföra en effektiv planering inom till exempel distributionsnät och vattenförsörjning. Syftet är att få ett mer kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem i kommun och region.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window