Servicelöften

Servicelöften

Vattenläcka och stopp i avlopp

 • Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan.
 • Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på översvämning.
 • Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen inom 30 minuter från det att felet är bekräftat av oss.

VA-anmälan

 • Normalt tar det 2-4 veckor för NSVA att handlägga ditt ärende. Därefter ska servisledningen anläggas.
 • Normal handläggningstid är 6-8 veckor från det att VA-anmälan kommit in till NSVA tills du har möjlighet att koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avvikelser från detta kan förekomma om handläggningstid hos annan myndighet tar lång tid. Tänk på att avstängningsventilen endast får hanteras av NSVA.
 • När nya serviser är anlagda till din fastighet kommer du faktureras en anläggningsavgift. Anläggningsavgiftens storlek bestäms av va-taxan som är beslutad av kommunfullmäktige och varierar från kommun till kommun.

Översvämning

 • När kunden skickat in sin anmälan om översvämning eller sitt skadeståndskrav till NSVA så ska kunden inom två arbetsdagar få en bekräftelse på att anmälan är mottagen samt hur ärendet hanteras vidare.
 • Utredning av skadeståndskravet påbörjas då kunden skickat in ett ersättningskrav. Normalt ska kunden få besked kring skadeståndskravet inom två månader från det att skadekravet inkommit till NSVA.

LTA-station

 • Som fastighetsägare är du ansvarig för pumpkärl och ledningar till och från LTA-stationen innanför fastighetsgränsen. Är det stopp i ledningarna, kontakta spolbil för åtgärd.
 • Om pumpen inte fungerar, kontrollera elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare innan du kontaktar NSVA.
 • Vid tekniska problem med pumpen, kontakta NSVA. Vi tar emot din anmälan och kontaktar dig inom 4 timmar om anmälan sker mellan 07:00 och 21:00. Vid felanmälan mellan 21:00-07:00 kontaktar vi dig senast kl. 09:30 nästkommande dag.

Kundservice

 • E-post: kundservice@nsva.se. När du skickar e-post till oss ska du alltid få en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi återkommer till dig med svar inom två (2) arbetsdagar.
 • Brev: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Box 2022, 250 02 Helsingborg. När du skickar brev till oss återkommer vi med svar inom fem (5) arbetsdagar.
 • Telefon: 010- 490 97 00. Vår kundservice hanterar dina frågor och ärenden. Ibland är det många som ringer, då placeras du i telefonkö.
 • Har du lämnat ett meddelande till någon av våra medarbetare och vill bli uppringd ska du bli det senast nästkommande arbetsdag.