Servicelöften

Servicelöften

Vattenläcka och stopp i avlopp

 • Vid tekniska problem med kommunens vattenledningar ska ingen kund vara utan vatten längre än tio timmar efter att vi har fått kännedom om felet. Om felet inte kan åtgärdas inom tio timmar kommer vi att sätta ut tillfälliga vattentankar eller vattenposter i närområdet inom sex timmar från det vi fått kännedom om läckan.
 • Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på översvämning.
 • Vid akuta händelser uppdaterar vi driftinformationen inom 30 minuter från det att felet är bekräftat av oss.

VA-anmälan

Handläggningstid och inkoppling

 • En VA-anmälan ska handläggas inom 2-4 veckor. Därefter anläggs serviceledningarna i de fall de saknas.
 • Kunden ska kunna koppla sin fastighet till det kommunala ledningsnätet inom 6-8 veckor från det att en godkänd VA-anmälan kommit in till oss.

Observera: De angivna tidsramarna är under förutsättning att omständigheterna är normala. Avvikelser kan förekomma om handläggningstid hos annan myndighet tar lång tid.

Översvämning

 • Vid anmälan om översvämning eller skadeståndskrav ska kunden inom två arbetsdagar få en bekräftelse på att anmälan är mottagen och information om hur ärendet hanteras vidare.
 • Vid skadeståndskrav ska kunden få besked inom två månader från det att skadekravet inkommit till NSVA.

LTA-station

 • Vi ansvarar för underhåll och förnyelse av pumpanordningen i LTA-anläggningen.
 • Vid felanmälan kontaktar vi dig inom 4 timmar om anmälan sker mellan 07:00 och 16:00. Vid felanmälan mellan 16:00-07:00 kontaktar vi dig senast kl. 09:30 nästkommande dag.

Kundservice

 • Kunder som skickar e-post till kundservice@nsva.se ska alltid få en bekräftelse på att vi har tagit emot ärendet. Vi ska återkomma till kunden med svar inom 2 arbetsdagar.
 • Kunder som skickar brev till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Box 2022, 250 02 Helsingborg, ska få svar inom 5 arbetsdagar.
 • Kunder som lämnat ett meddelande till någon av våra medarbetare och vill bli uppringd, ska bli det senast nästkommande arbetsdag.