Företagsledning

Företagsledning

Åsa Peetz

Åsa Peetz
Avdelningschef Ledningsnät & Projekt

asa.peetz@nsva.se
010-490 98 09

Johan Jönsson

Johan Jönsson
Ekonomichef

johan.jonsson@nsva.se
010-490 97 53

Anna Holmstedt Bergander

Anna Holmstedt Bergander
HR-chef

anna.holmstedt@nsva.se
010-495 87 55

Pär Gustafsson

Pär Gustafsson
Avdelningschef Avloppsrening & Miljöchef

par.gustafsson@nsva.se
010-490 97 87

Peter Magnusson
Avdelningschef Dricksvatten

peter.magnusson@nsva.se

Sven-Inge Granlund

Sven-Inge Granlund
Avdelningschef Rörnät

sven-inge.granlund@nsva.se
010-490 97 01

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson
Avdelningschef Kundnära tjänster

andreas.eriksson@nsva.se
010-495 87 89