Vision och affärsidé

Vision

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i nordvästra Skåne.

Affärsidé

På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window