Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor i nordvästra Skåne.

Affärsidé

På affärsmässiga grunder leverera och utveckla hållbara vattentjänster som skapar samhällsnytta för delägarna och kundnytta för deras kunder.