Kommentarsregler i sociala medier

Kommentarsregler i sociala medier

I NSVA:s kanaler delar vi innehåll som rör vår verksamhet. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna att delta och att diskussionerna förs i ett trevligt tonläge. Därför har vi tagit fram kommentarsregler. 

Dessa regler måste följas

  • Kommentarer ska hålla god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla förolämpningar, personangrepp, rasism, hot eller trakasserier.
  • Kommentarerna ska hålla sig till inläggets ämne.
  • Vi tillåter inte spam.
  • Vi tillåter inte inlägg eller länkar med syfte att marknadsföra produkter eller tjänster.

Om du bryter mot reglerna kan din kommentar komma att raderas. Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen).

Tänk på att

  • NSVAs kanaler inte är till för att göra felanmälningar som till exempel översvämningar, och vattenläckor. Vi har heller inte möjlighet att svara på frågor som rör verksamheten i våra sociala kanaler. Kontakta istället kundservice på 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se.
  • Alla inlägg i NSVAs kanaler för sociala medier räknas som allmän handling. Det betyder att varje medborgare har rätten att läsa och söka bland de allmänna handlingarna. Lägg därför inte känslig information, till exempel personuppgifter, här. Vi rekommenderar telefon, mejl till kundservice@nsva.se eller brev för sådana ärenden.
  • Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp här. Om så skulle ändå ske så tas inläggen bort. NSVA är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som lämnas till NSVA via sociala medier enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur NSVA behandlar personuppgifter.