Hyr ståndrör/brandposthuvud

Hyr ståndrör/brandposthuvud

I de fall där vattentankstationerna inte är ett möjligt alternativ, hyr NSVA ut ståndrör/brandposthuvud för att tanka vatten från brand- och spolposter.

Utkvittering

Utkvittering och inlämning av ståndrör görs på mätarverkstaden i Helsingborg mellan 12.30-15.15 på fredagar, eller vid avtalad tid.

Endast anvisade brandposter

Ståndrören får bara användas på anvisade brandposter inom NSVAs kommuner. I samband med att ståndröret kvitteras ut får du en karta med adresser till vilka brandposter som är tillgängliga för vattenuttag. Dessa brandposter är utvalda utifrån tillgänglighet och säkerhet.

Öppning av annan brandpost

Brandposter som inte finns med på kartan är låsta och får inte användas. Behöver du tillfälligt vatten på en plats där det inte finns en öppen brandpost behöver du skicka in en ansökan till NSVA och ange anledning till öppningen. Vi kontrollerar då eventuell brandpost i närheten av adressen och undersöker förutsättningarna för vattenuttag med hänsyn till vattenkvaliteten. Kostnad för öppning och stängning av ventil tillkommer enligt gällande VA-taxa.

Olovlig öppning av brandpost

Det är bara NSVA:s personal och räddningstjänsten som får öppna en låst brandpost. Om du öppnar en låst brandpost polisanmäler vi händelsen. Du kommer även att debiteras en avgift för olovlig öppning enligt gällande VA-taxa.

Skötsel av ståndrör

Pumpa alltid ur ståndröret efter användning. Sönderfrusna, skadade, förkomna och stulna vattenmätare ersätts av kunden. Stulen vattenmätare ska alltid polisanmälas och anmälas skriftligen till NSVA:s kundservice, kundservice@nsva.se.

Ansvar

När du monterar ett ståndrör på en brandpost ansvarar du för att det markeras med nödvändig avspärrning för att det inte ska bli påkört. Skadas ståndröret och/eller brandposten kommer du att faktureras för reparationskostnader, både för ståndrör och brandpost. Ståndrör som hyrs får inte lämnas obevakade. Efter användning ska brandposten stängas och röret ska monteras ned och återlämnas till NSVA omgående.