2. Bifoga VA-ritningar

2. Bifoga VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten.

Är du redan ansluten till det kommunala VA-nätet kan du beställa ritningar från oss.

Beställning av ritningar över VA-installationerna på din fastighet kan du göra via ett anmälningsformulär på denna webbplats.

Ritningar över det kommunala ledningsnätet
När du ska gräva behöver du veta var ledningar är dragna.
I annat fall riskerar du att skada dessa och du kan bli skadeståndsskyldig.

Du kan beställa ritningar över det kommunala ledningsnätet av NSVA.
Du kan bland annat få dem som dwg-fil. Skicka din förfrågan till ledningskarta@nsva.se så hjälper vi dig inom 3-5 arbetsdagar.