2. Bifoga VA-ritningar

2. Bifoga VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar (helst i PDF-format) över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten.

Är du redan ansluten till det kommunala VA-nätet kan du beställa ritningar från oss.

Beställning av ritningar över VA-installationerna på din fastighet kan du göra via ett anmälningsformulär på denna webbplats.

Ritningar över det kommunala ledningsnätet
När du ska gräva behöver du veta var ledningar är dragna. I annat fall riskerar du att skada dessa och du kan bli skadeståndsskyldig.

Behöver du ritningar över det kommunala ledningsnätet, kan du beställa det av NSVA. Du kan bland annat få dem som dwg-fil. Gör din beställning via ledningskollen.se så hjälper vi dig inom 3-5 arbetsdagar.